Đây là trang thông tin dành riêng cho CBVC Trường Đại học Quốc tế, vui lòng đăng nhập để xem thông tin chi tiết về lịch công tác tuần, các biểu mẫu liên quan đến hành chính và các thông báo quan trọng của nhà trường.

Mọi thông tin thắc mắc về việc đăng nhập vui lòng liên hệ:

Trung tâm Dịch vụ Công nghệ thông tin

Phòng O1 – 312

Điện thoại: 37244270 – số nội bộ: 3838 gặp anh Đức