E-learning (Blackboard)

Hệ thống giảng dạy và học tập trực tuyến Blackboard dành cho toàn bộ giảng viên, sinh viên và học viên của trường ĐHQT, giúp cho việc giảng dạy và học tập đạt hiểu quả cao hơn. Với Blackboard,

Các giảng viên có thể:

  • Tạo môn học, upload các tài liệu liên quan đến môn học (Course Documents), trao đổi với sinh viên và học viên về các vấn đề liên quan đến môn học thông qua ứng dụng Discussion Board của BlackBoard
  • Ra các bài assignments cho các sinh viên và học viên
  • Ra các bài Test Online bằng cách sử dụng ứng dụng Assessment Manager của Blackboard

Các sinh viên/học viên có thể:

  • Download các tài liệu của môn học, trao đổi với Giảng viên và các học viên hoặc sinh viên trong môn học đó trong mục Dissussion Board
  • Làm các Assignments
  • Làm các bài Quiz/Test Online

Mỗi sinh viên/học viên đều được cấp 1 tài khoản để sử dụng hệ thống Blackboard khi đăng ký nhập học.

Hệ thống Blackboard có thể được truy cập bằng 2 cách:

 

Trung tâm Dịch vụ Công nghệ Thông tin

Qua email:
ttdvcntt@hcmiu.edu.vn

Qua điện thoại:
(08) 37244270 - số máy lẻ: 3366, 3868, 3388, 3888

Gặp trực tiếp:
Phòng 312, Trường ĐHQT
Khu phố 6, Phường Linh Trung,
Quận Thủ Đức, TP. HCM

Giờ làm việc:
Sáng: 8:00 - 11:30
Chiều: 13:00 - 16:00
Thứ 2 - Thứ 6