iuPortal

Hệ thống iuPortal bao gồm toàn bộ trang web chính của trường Đại học Quốc tế và các đơn vị, cung cấp nhiều loại thông tin và dịch vụ cho nhiều loại đối tượng khác nhau. Ngoài những thông tin chung dành cho tất cả mọi người, hệ thống iuPortal sử dụng hệ thống tài khoản để phân quyền truy cập tùy theo đối tượng sử dụng:

  • Các cán bộ và giảng viên của trường ĐHQT sử dụng tài khoản iuPortal để có thể xem những tài liệu nội bộ, sử dụng cơ sở dữ liệu thư viện điện tử. Vui lòng xem hướng dẫn để biết thông tin tài khoản và cách truy cập các dịch vụ này. 
  • Sinh viên hiện tại của trường ĐHQT sử dụng tài khoản iuPortal để xem điểm rèn luyện, sử dụng cơ sở dữ liệu thư viện điện tử. Vui lòng xem hướng dẫn để biết thông tin tài khoản của mình và hướng dẫn truy cập vào những dịch vụ này.
  • Khách có thể đăng ký tài khoản để đưa câu hỏi lên diễn đàn. Vui lòng xem hướng dẫn để biết cách đăng ký và đưa câu hỏi lên diễn đàn.

Trung tâm Dịch vụ Công nghệ Thông tin

Qua email:
ttdvcntt@hcmiu.edu.vn

Qua điện thoại:
(08) 37244270 - số máy lẻ: 3366, 3868, 3388, 3888

Gặp trực tiếp:
Phòng 312, Trường ĐHQT
Khu phố 6, Phường Linh Trung,
Quận Thủ Đức, TP. HCM

Giờ làm việc:
Sáng: 8:00 - 11:30
Chiều: 13:00 - 16:00
Thứ 2 - Thứ 6