Trường Đại học Quốc tế (ĐHQT) là một trong sáu trường đại học thành viên thuộc Đại học Quốc Gia Tp.HCM, là trường đại học công lập đa ngành đầu tiên tại Việt Nam sử dụng tiếng Anh là ngôn ngữ chính trong giảng dạy, học tập, và nghiên cứu. Với đội ngũ giảng viên và cán bộ tận tâm, trường ĐHQT cam kết mang đến một môi trường học tập tốt nhất cho sinh viên Việt Nam và sinh viên quốc tế.

Thông tin chính
 • Năm thành lập:  2003
 • Trường đại học công lập đầu tiên sử dụng ngôn ngữ chính là tiếng Anh
 • Khoa & Bộ môn: 10
 • Số lượng sinh viên theo học: 6,000+
 • Các bậc học: Bậc đại học và sau đại học
 • Các chương trình giảng dạy: 14 chương trình bậc đại học và 10 chương trình bậc sau đại học
 • Số lượng giảng viên: tổng cộng 181, với 72 Tiến sĩ, 12 Phó Giáo sư, và 04 Giáo sư. (Trong đó có 20% giảng viên người nước ngoài, 80% giảng viên Việt Nam, tốt nghiệp từ các trường danh tiếng trên thế giới).
 • Số lượng nhân viên: 195
 • Địa điểm: Ho Chi Minh City, Vietnam
 • Các ngành học đạt tiêu chuẩn chất lượng AUN (Asian University Network): Quản trị kinh doanh,  Công nghệ sinh học, Khoa học máy tính, Kỹ thuật điên tử, Kỹ thuật hệ thống công nghiệp, Kỹ thuật y sinh
 • Thành viên của AACSB (Association to Advance Collegiate Schools of Business)
Lịch năm học
Năm học bao gồm 3 học ky:

 • Học kì 1    : Từ tháng 9 đến tháng 1
 • Học kì 2    : Từ tháng 1 đến tháng 6
 • Học kì hè  : Từ tháng 6 đến tháng 8

KHOA VÀ BỘ MÔN

KHOA BỘ MÔN
Khoa Công nghệ sinh học Bộ mônKỹ thuật Y sinh
Khoa Quản trị Kinh doanh Bộ môn Kỹ thuật Xây dựng
Khoa Công nghệ Thông tin Bộ môn Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp
Khoa Điện tử Viễn thông Bộ môn Anh
Bộ môn Vật Lý Bộ môn Toán

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ

Bậc Đại Học
Kinh doanh
 • Quản trị Kinh doanh
 • Tài chính – Ngân hàng
Kỹ thuật
 • Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa
 • Kỹ thuật Y sinh
 • Kỹ thuật Điện tử – Truyền thông
 • Kỹ thuật Tài chính – Quản trị rủi ro
 • Công nghệ Thông tin
 • Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp
 • Logistics & Quản lí chuỗi cung ứng
 • Kỹ thuật Xây dựng
 • Kỹ thuật Không gian
Khoa học
 • Công nghệ Sinh học
 • Quản lí Nguồn lợi Thủy sản
 • Công nghệ Thực phẩm
 • Hóa Sinh

 

Bậc Thạc Sĩ
Kinh doanh
 • Quản trị Kinh doanh
Kỹ thuật
 • Kỹ thuật Y sinh
 • Kỹ thuật Điện tử
 • Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp
 • Quản trị Công nghệ Thông tin
Khoa học
 • Khoa học Toán ứng dụng
 • Công nghệ Sinh học

 

Bậc Tiến sĩ
Khoa học
 • Công nghệ Sinh học
 • Quản trị Kinh Doanh

CHƯƠNG TRÌNH LIÊN KẾT

HỆ ĐẠI HỌC

Quốc Gia Tên Trường Ngành Học
AUSTRALIA The University of New South Wales
 • Quản trị Kinh doanh
NEW ZEALAND Auckland University of Technology
 • Quản trị Kinh doanh
UK  The University of Nottingham
 • Công nghệ Sinh học
 • Quản trị Kinh doanh
 • Kỹ thuật Điện tử và Truyền thông
 • Information Technology
University of West of England
 • Công nghệ Sinh học
 • Quản trị Kinh doanh
 • Kỹ thuật Điện tử và Truyền thông
 • Công nghệ Thông tin
USA Binghamton University
 • Kỹ thuật Máy tính
 • Kỹ thuật Điện
 • Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp
University of Houston
 • Quản trị Kinh doanh