CHƯƠNG TRÌNH HÈ INTERNATIONAL SUMMER SCHOOLS TẠI  UNIVERSITY OF WURZBURG, ĐỨC

CHƯƠNG TRÌNH HÈ INTERNATIONAL SUMMER SCHOOLS TẠI UNIVERSITY OF WURZBURG, ĐỨC

Trường Đại học Quốc Tế – ĐHQG TP.HCM trân trọng thông báo chương trình hè tại Khoa Quản trị Kinh doanh và Kinh tế, University of Würzburg với thông tin như sau:

  1. Thời gian chương trình: từ 18/7 đến 26/7/2021
  2. Thông tin chương trình và Học phí:

Môn “ECONOMIC AND MANAGERIAL CHALLENGES IN EUROPE” (học tại trường)

Học phí: 250€ – Early Bird (đăng ký trước 28/02/2021) / 450€ – Regular (đăng ký trước 30/4/2021)

Môn “DIGITAL OPPORTUNITIES IN EUROPE” (ONLINE)

Học phí: 150€ – Early Bird (đăng ký trước 28/02/2021) / 250€ – Regular (đăng ký trước 30/4/2021)

  1. Chi tiết chương trình: xem tại https://www.wiwi.uni-wuerzburg.de/international/summer-school/
  2. Hồ sơ đăng ký:

– Application form cho chương trình ngắn hạn https://tinyurl.com/y36337sz

– CV (file PDF);

– Bảng điểm (thang 4 và 100);

– Trang thông tin passport;

  1. Hạn chót nộp hồ sơ:

Bộ hồ sơ đăng ký gửi về TT TĐGDQT (A2.604) và email nthang@hcmiu.edu.vn trước 17/02/2021