SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

1. Phòng Tổ chức Hành chính

Phòng có chức năng tham mưu, giúp Hiệu trưởng trong việc chỉ đạo và thực hiện công tác tổ chức, công tác cán bộ. Phòng là đầu mối giao dịch hành chính, trao đổi thông tin giữa Ban Giám Hiệu với các cơ quan khác trong nước và giữa Ban Giám Hiệu với các đơn vị, CBCNV, sinh viên trong trường.

Liên hệ

Phòng O2.709, Trường Đại học Quốc tế
Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP. HCM
Điện thoại: (028) 37244270 – số máy lẻ: 3225 Fax: (028) 37244271

Nhân sự:

Họ và tên Chức vụ E-mail
Trần Quỳnh Hoa Bí thư CB1/Trưởng phòng tqhoa@hcmiu.edu.vn
Lê Thị Vân Chuyên viên ltvan@hcmiu.edu.vn
Nguyễn Thị Mỹ Linh Chuyên viên ntmlinh@hcmiu.edu.vn
Nguyễn Thị Quỳnh Hoa Chuyên viên ntqhoa@hcmiu.edu.vn
Bùi Thành Trung Chuyên viên bttrung@hcmiu.edu.vn
Đặng Kim Tuyền Chuyên viên dktuyen@hcmiu.edu.vn
Nguyễn Xuân Hòa Chuyên viên nxhoa@hcmiu.edu.vn
Nguyễn Ngọc Bích Mai Chuyên viên nnbmai@hcmiu.edu.vn
Phạm Lê Phương Chuyên viên plphuong@hcmiu.edu.vn
Thái Nhật Hạ Chuyên viên tnha@hcmiu.edu.vn
Phạm Phương Thảo Chuyên viên ppthao@hcmiu.edu.vn
Huỳnh Minh Thành Nhân viên
hmthanh@hcmiu.edu.vn
Hoàng Minh Đức Nhân viên hmduc@hcmiu.edu.vn

Phòng Y tế:

Tư vấn công tác y tế trường học cho Ban Giám Hiệu. Tổ chức thực hiện công tác quản lý, chăm sóc sức khoẻ cho giảng viên, cán bộ công chức và sinh viên nhà trường. Sơ cứu, cấp cứu, khám bệnh, chữa bệnh theo phân tuyến kỹ thuật, chăm sóc sức khoẻ ban đầu, cấp thuốc thông thường, chuyển bệnh nhân lên cơ sở y tế tuyến trên trong những trường hợp cần thiết.

Liên hệ
Phòng O2 – 305, Trường Đại học Quốc tế
Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP. HCM
Điện thoại: (028) 37244270 – số máy lẻ: 3369
Fax: (84-28) 37-244-271

Nhân sự:

Họ và tên Chức vụ Địa chỉ e-mail
Đặng Thị Thanh Thảo  Bác sĩ thaodtt@hcmiu.edu.vn
2. Phòng Đào tạo Đại học

Phòng có chức năng tham mưu, giúp Hiệu trưởng trong kế hoạch đào tạo ngắn hạn và dài hạn của nhà trường. Tổ chức chỉ đạo thực hiện, kiểm tra và giám sát toàn bộ công tác giảng dạy và học tập trong trường, các hệ đào tạo chính quy đại học và sau đại học. Nghiên cứu đề xuất về mục tiêu đào tạo, các hệ đào tạo, cơ cấu ngành nghề, quy mô và phương thức đào tạo, cũng như việc phát triển cơ sở vật chất cần thiết phục vụ cho công tác giảng dạy và học tập.

Bên cạnh đó, phòng có nhiệm vụ phối hợp với các đơn vị trong trường tổ chức lịch giảng dạy, đăng ký kiểm tra, thi và đánh giá kết quả học tập. Cùng với việc theo dõi kiểm tra việc thực hiện qui chế giảng dạy, học tập, kịp thời đề xuất những vấn đề cần thiết, phóng còn tập hợp, thống kê, xử lý và lưu trữ các thông tin về học vụ do các khoa cung cấp, cũng như xây dựng và hướng dẫn các khoa lập các biểu mẫu thống kê quản lý học vụ thống nhất trong toàn trường.

Liên hệ 
Phòng O2 – 708, Trường Đại học Quốc tế
Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP. HCM
Điện thoại: (028) 37244270 – số máy lẻ: 3221, 3321, 3229, 3885
Fax: (028) 37244271

Nhân sự:

Họ và tên Chức vụ E-mail
Hà Việt Uyên Synh Trưởng phòng hvusynh@hcmiu.edu.vn
Đào Anh Thư Phó Trưởng phòng dathu@hcmiu.edu.vn
Lưu Thị Hạnh Chuyên viên hanhlt@hcmiu.edu.vn
Trần Lê Nguyễn Chuyên viên tlnguyen@hcmiu.edu.vn
Thái Thị Như Quỳnh Chuyên viên ttnquynh@hcmiu.edu.vn
Nguyễn Phi Viễn Chuyên viên npvien@hcmiu.edu.vn
Đoàn Thị Thu Thảo Chuyên viên dttthao@hcmiu.edu.vn
Võ Thanh Minh Chuyên viên vtminh@hcmiu.edu.vn
Trần Minh Thiện Tâm Chuyên viên tmttam@hcmiu.edu.vn
Nguyễn Thị Yến Tuyết Chuyên viên ntytuyet@hcmiu.edu.vn
3. Phòng Đào tạo sau đại học

Tham mưu cho Hiệu trưởng về các công tác quản lý đào tạo và bồi dưỡng sau đại học thuộc trách nhiệm và thẩm quyền.

Họ và tên Chức vụ E-mail
Lê Đình Minh Trí Trưởng phòng ldmtri@hcmiu.edu.vn
Huỳnh Ngọc Phượng Phó Trưởng phòng hnphuong@hcmiu.edu.vn
Lại Trần Thanh Sơn Chuyên viên lttson@hcmiu.edu.vn
Nguyễn Hồng Minh Chuyên viên nhminh@hcmiu.edu.vn
Nguyễn Việt Thanh Giang Chuyên viên nvtgiang@hcmiu.edu.vn
Hồ Thị Mỹ Hiền Chuyên viên htmhien@hcmiu.edu.vn

Contact:

Room O2 – 609
Telephone: (84)-28-37244270. Ext: 3120
Fax: (84-28) 37244271

4. Phòng Quản lý Khoa học

Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác quản lý toàn bộ hoạt động khoa học và công nghệ của trường; các hoạt động dịch vụ, tư vấn khoa học; xây dựng kế hoạch, định hướng phát triển công tác nghiên cứu khoa học và kế hoạch hoạt động khoa học của trường ngắn hạn, trung hạn và dài hạn; tổ chức điều hành hoạt động khoa học và công nghệ theo trách nhiệm và thẩm quyền; tổ chức các hoạt động về sở hữu trí tuệ của nhà trường.

Liên hệ:

Phòng O2 – 706
Điện thoại: (84-28) 37244270. Số máy lẻ: 3338 – 3855 – 3959
Email: qlkh@hcmiu.edu.vn
Fax: (84-28) 37244271

Nhân sự:

Họ và tên Chức vụ E-mail
Phạm Văn Hùng Trưởng Phòng pvhung@hcmiu.edu.vn
Lê Quang Vinh Chuyên viên lqvinh@hcmiu.edu.vn
Phạm Thị Cát Tiên Chuyên viên ptctien@hcmiu.edu.vn
Trần Ngọc Diễm Châu Chuyên viên tndchau@hcmiu.edu.vn
Nguyễn Lê Khánh Linh Chuyên viên nlklinh@hcmiu.edu.vn
Trần Thị Ngọc Diệp Chuyên viên ttndiep@hcmiu.edu.vn
Huỳnh Vĩnh Trường Chuyên viên hvtruong@hcmiu.edu.vn
Nguyễn Thùy Trang Chuyên viên trangnt@hcmiu.edu.vn
5. Phòng Quan hệ Đối ngoại

Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác đối ngoại, quan hệ công chúng và truyền thông của trường; phát triển quan hệ hợp tác của nhà trường phù hợp với luật pháp Việt Nam và thông lệnh quốc tế; dự thảo và ký kết các dự án hợp tác quốc tế, lập kế hoạch hợp tác quốc tế hàng năm.

Liên hệ
Phòng O2 – 704, Trường Đại học Quốc tế
Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP. HCM
Điện thoại: (028) 37244270 – số máy lẻ: 3220
Fax: (028) 37244271

Nhân sự:

Họ và tên Chức vụ Địa chỉ e-mail
Bùi Thị Hồng Hạnh Trưởng phòng bthhanh@hcmiu.edu.vn
Trần Thị Tường Vi Chuyên viên tttvi@hcmiu.edu.vn
Hồ Thị Tuyết Mai Chuyên viên httmai@hcmiu.edu.vn
Nguyễn Thị Bích Ngọc Chuyên viên ntbngoc@hcmiu.edu.vn
Đinh Quốc Minh Đăng Chuyên viên dqmdang@hcmiu.edu.vn
Phan Hoàng Chuyên viên phha@hcmiu.edu.vn

Trung tâm Dịch vụ Sinh viên Quốc Tế (ISSC)

Trung tâm Dịch vụ Sinh viên Quốc Tế (ISSCtrực thuộc phòng Quan hệ Đối ngoại, có chức năng:

  1. Tư vấn, hỗ trợ sinh viên và học giả quốc tế trước khi đến Việt Nam, trong quá trình theo học/ làm việc cho đến khi hoàn tất khóa học/ làm việc tại Trường Đại học Quốc Tế. ISSC là đầu mối để sinh viên và học giả quốc tế liên lạc khi có nhu cầu cần cung cấp các dịch vụ hỗ trợ cần thiết. ISSC sẽ phối hợp với các đơn vị chức năng liên quan của nhà trường để giải quyết yêu cầu, cũng như tạo điều kiện thuận lợi để cộng đồng sinh viên và học giả quốc tế thích nghi với môi trường học tập/ làm việc tại trường Đại học Quốc tế và sinh hoạt tại Việt Nam.
  2. Triển khai các hoạt động tiếp nhận sinh viên quốc tế và gửi sinh viên Việt Nam đi học trao đổi ngắn hạn lấy tín chỉ từ một đến hai học kỳ tại các trường đại học/ viện đối tác

LIÊN HỆ

Trung tâm Dịch vụ Sinh viên Quốc Tế (ISSC)

Phòng Quan hệ Đối ngoại

Phòng O2 – 604, Trường Đại học Quốc tế

Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP. HCM

Điện thoại: (028) 37244270 – số máy lẻ: 3617

Fax: (028) 37244271

Email: studentexchange@hcmiu.edu.vn (Đối với các chương trình trao đổi sinh viên và học tập ngắn hạn)

issc@hcmiu.edu.vn (Đối với các dịch vụ hỗ trợ sinh viên và học giả quốc tế).

NHÂN SỰ

Họ và tên lót Tên Chức vụ Địa chỉ E-mail
Đinh Kim Phụng Trưởng Trung tâm dkphung@hcmiu.edu.vn
Nguyễn Bảo Hân Chuyên viên nbhan@hcmiu.edu.vn
Lê Huỳnh Bảo Trâm Chuyên viên lhbtram@hcmiu.edu.vn
6. Phòng Kế hoạch Tài chính

Phòng có chức năng tham mưu và giúp Hiệu trưởng trong công tác xây dựng và quản lý kế hoạch về tài chính của trường, theo dõi giám sát và kiểm tra việc thu chi, sử dụng tài chính, kế hoạch tài chính và các lĩnh vực khác có liên quan đến công tác kế hoạch tài chính trong toàn trường.

Tổ chức thực hiện nhiệm vụ quản lý, tiếp nhận và sử dụng có hiệu quả theo đúng nguyên tắc quản lý tài chính của nhà nước toàn bộ các nguồn kinh phí: kinh phí ngân sách nhà nước cấp, kinh phí từ hoạt động sự nghiệp thu và các nguồn kinh phí khác.

Liên hệ
Phòng O2 – 701, Trường Đại học Quốc tế
Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP. HCM
Điện thoại: (028) 37244270 – số máy lẻ: 3420, 3311
Fax: (028) 37244271

Nhân sự:

Họ và tên Chức vụ Địa chỉ e-mail
Phan Thị Thùy Linh Trưởng phòng pttlinh@hcmiu.edu.vn
Lê Đặng Thùy Trang Phó Trưởng phòng ldttrang@hcmiu.edu.vn
Phan Thế Hoàng Chuyên viên pthoang@hcmiu.edu.vn
Nguyễn Thị Hoài Giang Chuyên viên nthgiang@hcmiu.edu.vn
Nguyễn Thái Hậu Chuyên viên nthau@hcmiu.edu.vn
Nguyễn Đình Thu Chuyên viên ndtha@hcmiu.edu.vn
Nguyễn Mạnh Chuyên viên nmha@hcmiu.edu.vn
Nguyễn Thị Thúy Hằng Chuyên viên ntthang@hcmiu.edu.vn
Trương Thùy Trang Chuyên viên tttrang@hcmiu.edu.vn
Phạm Hồng Phúc Chuyên viên phphuc@hcmiu.edu.vn
Lê Minh Thư Chuyên viên lmthu@hcmiu.edu.vn
7. Phòng Công tác Sinh viên

Được thành lập năm vào tháng 12/2009, Phòng Công tác Sinh viên (PCTSV) là đơn vị tham mưu giúp việc cho Ban Giám hiệu trong công tác thực hiện chế độ chính sách, học bổng Doanh nghiệp, khen thưởng-kỷ luật sinh viên; tư vấn và hỗ trợ sinh viên (học tập, kỹ năng mềm, kỹ năng sống đời sống, chỗ ở, việc làm, …); Tổ chức các dịch vụ; Chăm sóc sức khỏe; Quản lý sinh viên nội, ngoại trú trong thời gian học tập tại Trường Đại học Quốc Tế – Đại học Quốc Gia Hồ Chí Minh.

Liên hệ
Phòng O1 – 105, Trường Đại học Quốc tế
Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP. HCM
Điện thoại: (028) 37244270 – số máy lẻ: 3334 hoặc 3826
Fax: (028) 37244271
Website: http://oss.hcmiu.edu.vn

Họ và tên Chức vụ Địa chỉ e-mail
Đào Thị Kim Oanh Trưởng phòng dtkoanh@hcmiu.edu.vn
Nguyễn Đăng Quang Phó Trưởng phòng ndquang@hcmiu.edu.vn
Hà Xuân Quang Chuyên viên hxquang@hcmiu.edu.vn
Bùi Thị Ngọc Thảo Chuyên viên btnthao@hcmiu.edu.vn
Trần Khai Minh Chuyên viên tkminh@hcmiu.edu.vn
Nguyễn Ngọc Huỳnh Chuyên viên nnhuynh@hcmiu.edu.vn
Nguyễn Quang Vinh Chuyên viên nqvinh@hcmiu.edu.vn
8. Phòng Quản trị Cơ sở vật chất

Phòng có chức năng tham mưu và giúp Hiệu trưởng trong công tác quản lý, mua sắm, sữa chữa, bảo quản cơ sở vật chất của trường, phục vụ cho công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, của cán bộ công nhân viên và sinh viên toàn trường.

Xây dựng kế hoạch công tác quản lý thiết bị vật tư của trường, theo dõi giám sát việc mua sắm và tình hình bảo quản sử dụng trang thiết bị và vật tư ở các đơn vị. Quản lý tài sản trong các phòng học, giảng đường, phòng thí nghiệm, văn phòng…

Liên hệ
Phòng O2 – 702, Trường Đại học Quốc tế
Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP. HCM
Điện thoại: (028) 37244270 – số máy lẻ: 3223
Fax: (028) 37244271

Nhân sự:

Họ và tên Chức vụ Địa chỉ e-mail
Hoàng Vân Trưởng Phòng hvan@hcmiu.edu.vn
Nguyễn Văn Nhân Phó Trưởng Phòng nvnhan@hcmiu.edu.vn
Nguyễn Mạnh Hùng Phó Trưởng Phòng nmhung@hcmiu.edu.vn
Nguyễn Phúc Thịnh Chuyên viên npthinh@hcmiu.edu.vn
Huỳnh Thị Cao Khương Chuyên viên htckhuong@hcmiu.edu.vn
Võ Văn Hải Chuyên viên vvhai@hcmiu.edu.vn
Phạm Thanh Quân Chuyên viên ptquan@hcmiu.edu.vn
Mai Quý Hoan Chuyên viên mqhoan@hcmiu.edu.vn
Vũ Văn Tân Chuyên viên vvtan@hcmiu.edu.vn
Mai Hoàng Nơ Tơ Rong Chuyên viên mhntrong@hcmiu.edu.vn
Hoàng Đình Thành Chuyên viên hdthanh@hcmiu.edu.vn
Vũ Đình Mạnh Nhân viên vdmanh@hcmiu.edu.vn
Nguyễn Thị Mỹ Duyên Nhân viên ntmduyen@hcmiu.edu.vn
Lê Thị Thanh Thủy Nhân viên lttthuy@hcmiu.edu.vn
Nguyễn Kim Thương Chuyên viên nkthuong@hcmiu.edu.vn
Trần Quốc Bảo Nhân viên tqbao@hcmiu.edu.vn
Lương Minh Hải Chuyên viên lmhai@hcmiu.edu
Ngô Việt Cường Chuyên viên nvcuong@hcmiu.edu.vn
Hà Văn Hải Nhân viên hvhai@hcmiu.edu.vn
Lê Hoàng Dũng Nhân viên lhdung@hcmiu.edu.vn
Hoàng Công Duyên Nhân viên hcduyen@hcmiu.edu.vn
Huỳnh Minh Phúc Nhân viên hmphuc@hcmiu.edu.vn
Trần Đức Mỹ Chuyên viên tdmy@hcmiu.edu.vn

Ban Quản lý dự án

Tham mưu, đề xuất hỗ trợ Hiệu trưởng thực hiện quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản của trường; thực hiện quản lý, giám sát các hoạt động xây dựng dự án đã được Ban Giám Hiệu phê duyệt; triển khai các dự án đầu tư xây dựng; kiểm tra chất lượng thi công, xác nhận khối lượng hoàn thành, các khối lượng phát sinh và làm các thủ tục thanh toán.

Room O2 – 702
Telephone: (84-28) 37244270 – Ext: 3348
Fax: (84-28) 37244271

Nhân sự

Họ và tên Chức vụ Địa chỉ e-mail
Hồ Minh Quế Chuyên viên hmque@hcmiu.edu.vn
Lê Hữu Huy Chuyên viên lhhuy@hcmiu.edu.vn
Trần Thị Tưởng Diễm Chuyên viên tttdiem@hcmiu.edu.vn
Ngô Mỹ Dung Chuyên viên nmdung@hcmiu.edu.vn
9. Trung tâm Quản lý Chất lượng Giáo dục

Chủ trì, phối hợp với các phòng, khoa, bộ môn trực thuộc để xây dựng cơ chế, thực hiện thu thập, lưu trữ thông tin, báo cáo về các mặt hoạt động của nhà trường theo bộ tiêu chuẩn chất lượng hiện hành.

Xây dựng và triển khai các kế họach hợp tác trong lĩnh vực đảm bảo chất lượng.

Tư vấn cho Ban Giám Hiệu về các biện pháp và kế hoạch cải tiến hoạt động nhằm nâng cao chất lượng đào tạo.

Là bộ phận thường trực giúp việc cho Hội đồng tự đánh giá của đơn vị thực hiện kiểm toán và kiểm định chất lượng.
Tham gia các đoàn đánh giá ngoài theo kế hoạch của nhà trường.

Liên hệ
Phòng O2 – 611, Trường Đại học Quốc tế
Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP. HCM
Điện thoại: (028) 37244270 – số máy lẻ: 3227
Fax: (028) 37244271
Website: http://qlcl.hcmiu.edu.vn

Nhân sự:

Họ và tên Chức vụ Địa chỉ e-mail
Huỳnh Khả Trưởng trung tâm hktu@hcmiu.edu.vn
Đinh Quang Khải Chuyên viên dqkhai@hcmiu.edu.vn
Nguyễn Thị Thu Thảo Chuyên viên thaontt@hcmiu.edu.vn
Lê Thúy Hằng Chuyên viên lthang@hcmiu.edu.vn
Trần Thị Ngọc Quý Chuyên viên ttnquy@hcmiu.edu.vn
Nguyễn Bảo Khanh Chuyên viên nbkhanh@hcmiu.edu.vn
Trần Ngọc Ngân Chuyên viên tnngan@hcmiu.edu.vn
10. Thư viện

Thư viện có tổng diện tích sử dụng là 243,4m2 với phòng ốc khang trang, thoáng mát và thời gian mở cửa phục vụ từ 8h sáng đến 4h chiều từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần.

Với chức năng và nhiệm vụ như tổ chức lưu trữ, bổ sung, bảo quản, quản lý và phục vụ bạn đọc tìm hiểu, nghiên cứu, học tập các lĩnh vực khoa học kỹ thuật, đặc biệt là các ngành do trường đào tạo. Nắm bắt nhu cầu của người sử dụng để cung cấp thông tin thích hợp cho bạn đọc tìm kiếm tài liệu được dễ dàng, nhanh chóng, chính xác; nghiên cứu, xây dựng phương hướng, kế hoạch để ngày càng phát triển vốn tài liệu phục vụ cho nhu cầu sử dụng của bạn đọc. Với số lượng tài liệu hiện có khoảng 400.000 cuốn, Thư viện đã đáp ứng được chủ trương, kế hoạch giáo dục lâu dài của nhà trường đề ra.

Liên hệ
Phòng 102, Trường Đại học Quốc tế
Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP. HCM
Điện thoại: (028) 37244270 – số máy lẻ: 3241
Fax: (84-28) 37-244-271

Nhân sự:

Họ và tên Chức vụ Địa chỉ e-mail
Lâm Bình Nguyên Trưởng thư viện lbnguyen@hcmiu.edu.vn
Nguyễn Phan Thị Thắng Trang Phó thư viện nptttrang@hcmiu.edu.vn
Nguyễn Thị Kim Bình Chuyên viên ntkbinh@hcmiu.edu.vn
Ngô Ngọc Hồ Chuyên viên nnho@hcmiu.edu.vn
Võ Bá Toàn Thư viện viên vbtoan@hcmiu.edu.vn
Nguyễn Thanh Trà Thư viện viên nttra@hcmiu.edu.vn
11. Trung tâm Dịch vụ Công nghệ Thông tin

Trung tâm Dịch vụ Công nghệ Thông tin chịu trách nhiệm quản lý và hỗ trợ kỹ thuật cho toàn bộ hệ thống mạng Internet, mạng điện thoại và các trang web của trường. Bên cạnh đó Trung tâm còn có chức năng chụp ảnh, viết bài đưa tin những hình ảnh hoạt động thường xuyên của nhà trường nhằm xây dựng quảng bá hình ảnh thương hiệu trường ngày càng được nhiều người biết đến.

Liên hệ
Phòng O1 – 312, Trường Đại học Quốc tế
Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP. HCM
Điện thoại: (028) 37244270 – số máy lẻ: 3366
Fax: (028) 37244271
Web: http://cis.hcmiu.edu.vn/

Nhân sự:

Họ và tên Chức vụ Địa chỉ e-mail
Nguyễn Thị Thanh Sang Trưởng trung tâm nttsang@hcmiu.edu.vn
Vũ Đình Cường Chuyên viên vdcuong@hcmiu.edu.vn
Phùng Gia Thắng Chuyên viên pgthang@hcmiu.edu.vn
Nguyễn Anh Đào Chuyên viên nadao@hcmiu.edu.vn
Nguyễn Tấn Đức Chuyên viên ducnt@hcmiu.edu.vn
Phạm Đức Long Chuyên viên pdlong@hcmiu.edu.vn
Trần Hoàng Công Minh Chuyên viên thcminh@hcmiu.edu.vn
12. Trung tâm khu vực miền nam về giáo dục phát triển bền vững

Phát triển nội dung giảng dạy về các lĩnh vực có ảnh hưởng đến môi trường sống. Tăng cường hiểu biết, kinh nghiệm, thái độ và kỹ năng của sinh viên theo hướng phát triển bền vững. Phối hợp với các đối tác trong việc cải thiện ô nhiễm môi trường, thích nghi với biến đổi khí hậu trong vùng. Lồng ghép nội dung phát triển bền vững vào chương trình giảng dạy ở bậc đào tạo và đào tạo phát triển cộng đồng. Phối hợp và thực hiện các nghiên cứu về các đề tài liên quan đến đào tạo đại học và sau đại học.Tăng cường hợp tác về phát triển giáo dục bền vững với các tổ chức trong và ngoài nước .

Liên hệ
Phòng O2 – 605, Trường Đại học Quốc tế
Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP. HCM
Điện thoại: (028) 37244270 – số máy lẻ: 3959
Fax: (028) 37244271

Họ và tên Vị trí E-mail
Phạm Thị Hoa Giám đốc pthoa@hcmiu.edu.vn
Nguyễn Thị Kim Tuyền Chuyên viên ntktuyen@hcmiu.edu.vn
Ngô Nguyên Chuyên viên nnvu@hcmiu.edu.vn
13. Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao Công nghệ

Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước, các trường đại học phải vừa là cơ sở đào tạo vừa là cơ sở nghiên cứu ứng dụng khoa học và công nghệ. Trường Đại học Quốc Tế với tầm nhìn là một trường đại học nghiên cứu, đã và đang đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu khoa học. Thời gian đến, việc  triển khai ứng dụng kết quả nghiên cứu xuất sắc của Trường vào thực tiễn sản xuất là một việc cần thiết và cần tiếp tục đẩy mạnh trong xu thế tăng cường ứng dụng các nghiên cứu có hàm lượng khoa học vào đời sống, sản xuất.

Với sứ mệnh đó,  Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao công nghệ đã ra đời và được Hiệu Trưởng ký quyết định thành lập vào ngày 1/7/2013. Trung tâm là đơn vị sự nghiệp khoa học trực thuộc trường Đại Học Quốc Tế – Đại Học Quốc Gia TP.HCM, có chức năng cung cấp dịch vụ –  nghiên cứu – đào tạo – tư vấn và chuyển giao công nghệ cho các doanh nghiệp và các cơ quan chức năng Nhà nước. Trung tâm là cầu nối giữa giảng viên và sinh viên của Trường với các nghiên cứu và dự án thực tiễn tại các doanh nghiệp và đơn vị chức năng trực thuộc nhà nước.

Liên hệ

Phòng O2 – 612, Trường Đại học Quốc tế
Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP. HCM
Điện thoại: (028) 37244270 – số máy lẻ: 3996 Fax: (028) 37244271
Website: http://crtt-vn.hcmiu.edu.vn/

Nhân sự:

Họ và tên Chức vụ Địa chỉ e-mail
Lê Hồng Phú Trưởng Trung tâm lhphu@hcmiu.edu.vn
Bùi Thanh Trúc Chuyên viên bttruc@hcmiu.edu.vn
Đặng Thị Bích Hạnh Chuyên viên dtbhanh@hcmiu.edu.vn
Trần Thanh Phong Chuyên viên ttphong@hcmiu.edu.vn
Nguyễn Ngọc Đan Thùy Chuyên viên nndthuy@hcmiu.edu.vn
14. Phòng Hợp tác Đào tạo nước ngoài

Liên hệ

Phòng O1 – 614, Trường Đại học Quốc tế
Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP. HCM

Họ và tên Chức vụ Địa chỉ e-mail
Trần Thị Thu Hường Trưởng phòng ttthuong@hcmiu.edu.vn
Nguyễn Hữu Trí Chuyên viên nhtri@hcmiu.edu.vn
Ngô Dương Lý Thanh Chuyên viên ndlthanh@hcmiu.edu.vn
Ngô Dương Kim Minh Chuyên viên ndkminh@hcmiu.edu.vn
Lăng Trọng Thịnh Chuyên viên ltthinh@hcmiu.edu.vn
15. Phòng Vật tư Thiết bị

Liên hệ

Phòng O1 – 612, Trường Đại học Quốc tế
Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP. HCM

Họ và tên Chức vụ Địa chỉ e-mail
Trần Thị Thanh Lịch Trưởng phòng tttlich@hcmiu.edu.vn
Huỳnh Duy Trúc Phó Trưởng Phòng hdtruc@hcmiu.edu.vn
Nguyễn Thị Thục Quyên Chuyên viên nttquyen@hcmiu.edu.vn
Tạ Thị Thanh Lan Chuyên viên tttlan@hcmiu.edu.vn
Nguyễn Thị Thu Trang Chuyên viên ntttrang@hcmiu.edu.vn
16. Phòng Thanh tra Pháp chế
Họ và tên Chức vụ Địa chỉ e-mail
Nguyễn Thị Liễu Trưởng Phòng ntlieu@hcmiu.edu.vn
Trần Thị Duy Bình Chuyên viên ttdbinh@hcmiu.edu.vn
Lê Quỳnh Như Chuyên viên lqnhu@hcmiu.edu.vn
Trần Hồng Nhật Chuyên viên thnhat@hcmiu.edu.vn