Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước, các trường đại học phải vừa là cơ sở đào tạo vừa là cơ sở nghiên cứu ứng dụng khoa học và công nghệ. Trường Đại học Quốc Tế với tầm nhìn là một trường đại học nghiên cứu, đã và đang đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu khoa học. Thời gian đến, việc  triển khai ứng dụng kết quả nghiên cứu xuất sắc của Trường vào thực tiễn sản xuất là một việc cần thiết và cần tiếp tục đẩy mạnh trong xu thế tăng cường ứng dụng các nghiên cứu có hàm lượng khoa học vào đời sống, sản xuất.

Với sứ mệnh đó,  Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao công nghệ đã ra đời và được Hiệu Trưởng ký quyết định thành lập vào ngày 1/7/2013. Trung tâm là đơn vị sự nghiệp khoa học trực thuộc trường Đại Học Quốc Tế – Đại Học Quốc Gia TP.HCM, có chức năng cung cấp dịch vụ –  nghiên cứu – đào tạo – tư vấn và chuyển giao công nghệ cho các doanh nghiệp và các cơ quan chức năng Nhà nước. Trung tâm là cầu nối giữa giảng viên và sinh viên của Trường với các nghiên cứu và dự án thực tiễn tại các doanh nghiệp và đơn vị chức năng trực thuộc nhà nước.

Liên hệ

Phòng O2– 303, Trường Đại học Quốc tế
Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP. HCM
Điện thoại: (028) 37244270 – số máy lẻ: 3949 Fax: (028) 37244271

Website: http://citt.hcmiu.edu.vn/

Nhân sự:

Họ và tên Chức vụ Địa chỉ e-mail
Trần Thị Ngọc Diệp Trưởng Trung tâm ttndiep@hcmiu.edu.vn
Trần Thanh Phong Chuyên viên ttphong@hcmiu.edu.vn
Nguyễn Ngọc Đan Thùy Chuyên viên nndthuy@hcmiu.edu.vn
Lê Nguyễn Thùy Vân Chuyên Viên lntvan@hcmiu.edu.vn
Nguyễn Văn Minh Chuyên Viên nvminh@hcmiu.edu.vn
Hoàng Nhật Trường Chuyên Viên hntruong@hcmiu.edu.vn