Trung tâm Đào tạo và Nghiên cứu Quản lý công của trường Đại học Quốc tế được thành lập theo Quyết định số 637/QĐ-ĐHQT-TCCB ngày 15 tháng 10 năm 2018 của Hiệu trưởng trường Đại học Quốc tế.

Ngay từ khi thành lập, Ban Giám hiệu trường Đại học Quốc tế đã xác định Trung tâm Đào tạo và Nghiên cứu Quản lý công là nơi đào tạo nên những nhà lãnh đạo theo hướng đổi mới sáng tạo, quản trị tốt với kỹ năng, nghiệp vụ ngày càng chuyên nghiệp, hiệu quả. Với chức năng cụ thể đó, Chương trình Đào tạo Quản lý công do Trung tâm quản lý sẽ có nhiệm vụ phát triển và hoàn thiện kỹ năng lãnh đạo, nâng cao chất lượng quản trị và thay đổi hành vi của người học hướng đến hoàn thiện chính sách công vì mục tiêu phát triển kinh tế xã hội bền vững.

Cụ thể đối tượng học viên của chương trình là cán bộ, công chức đang làm công tác quản lý trong lĩnh vực công. Bên cạnh đó, chương trình cũng mở rộng ra cho các đối tượng đang làm việc tại các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế muốn nâng cao trình độ hiểu biết về lĩnh vực công và ứng dụng nó trong công việc đang đảm nhận.

ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ

Trung tâm Đào tạo và Nghiên cứu Quản lý công

Phòng O2-304

Khu phố 6, Phường Linh Trung, Thành phố Thủ Đức, TP.HCM (Từ thứ 2 đến thứ 6, 8:00 – 16:00)

Điện thoại: (84-28) 3724 4270 (Số nội bộ: 3305)

Email: cfpa@hcmiu.edu.vn

Fax: (028) 37244271

Website: http://cfpa.hcmiu.edu.vn

Họ và tên Chức vụ Địa chỉ email
Nguyễn Văn Phương Trưởng TT nvphuong@hcmiu.edu.vn
Tôn Nữ Ngọc Hân Phó trưởng TT tnnhan@hcmiu.edu.vn
Lê Trần Phước Mai Hoàng Giảng viên ltpmhoang@hcmiu.edu.vn
Triệu Đoàn Xuân Hoa Nghiên cứu viên tdxhoa@hcmiu.edu.vn
Nguyễn Thị Hồng Vân Nghiên cứu viên nthvan@hcmiu.edu.vn
Lê Thuỳ Thanh Nga Nghiên cứu viên lttnga@hcmiu.edu.vn
Huỳnh Châu Thuỷ Tiên Nghiên cứu viên hcttien@hcmiu.edu.vn
Phạm Thị Phương Thảo Chuyên viên ptpthao@hcmiu.edu.vn