GIỚI THIỆU CHUNG

Bộ môn Vật lý được thành lập ngày 26 tháng 09 năm 2008 theo quyết định số 333/QĐ-ĐHQT-TCHC của Hiệu trưởng Trường Đại học Quốc tế. Bộ môn đảm nhận việc giảng dạy toàn bộ chương trình Vật lý đại cương cho các Khoa và Bộ môn của trường. Các khóa học được xây dựng nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức Vật lý cơ bản như Cơ học, Nhiệt động lực học, Điện từ học, Quang học, Vật lý lượng
tử…. Bên cạnh đó, sinh viên cũng được thực tập trong các Phòng thí nghiệm Vật lý hiện đại của Bộ môn để phát triển các kỹ năng thực hành và hiểu sâu sắc các khái niệm Vật lý cơ bản.

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH KỸ THUẬT KHÔNG GIAN

Năm 2016, Trường Đại học Quốc tế chính thức mở ngành Kỹ thuật Không gian tại Bộ môn Vật lý theo quyết định số 261/QĐ-ĐHQG ngày 14/04/2016 của Giám đốc ĐHQG-HCM. Chương trình Kỹ thuật Không gian đào tạo các kỹ sư ứng dụng công nghệ vệ tinh, bao gồm xử lý và phân tích tín hiệu, hình ảnh vệ tinh, công nghệ viễn thám, định vị và phân tích và ứng dụng dữ liệu lớn.
Chương trình giảng dạy của ngành được thiết kế bao gồm:
• Toán học, Vật lý,
• Khoa học cho kỹ sư kỹ thuật không gian,
• Xây dựng các giải pháp kỹ thuật (Tín hiệu và hệ thống thông tin, Xử lý hình ảnh, Hệ thống thông tin địa lý (GIS) và phân tích không gian, Hệ thống liên lạc vệ tinh),
• Lập trình cho thiết bị di động có sử dụng hệ thống định vị toàn cầu (GNSS),
• Khai thác và phân tích dữ liệu lớn trong ứng dụng công nghệ vệ tinh và kinh doanh,
• Thực hành với hệ thống 08 phòng thí nghiệm gồm 15 tín chỉ, tập trung vào phân tích và giải thích tín hiệu vệ tinh từ hệ thống mô phỏng thu phát tín hiệu và dữ liệu từ các vệ tinh đang vận hành của Việt Nam và thế giới.

CƠ HỘI THỰC TẬP

Hàng năm, toàn bộ sinh viên xuất sắc sẽ có cơ hội được các trường Đại học và viện nghiên cứu hàng đầu ở Nhật (JAXA), Hàn Quốc (KASI) và Đài Loan (SINICA) tài trợ đi thực tập từ 1 đến 3 tháng về Khoa học và Công nghệ Không gian.

CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP

Các kỹ sư tốt nghiệp ngành Kỹ thuật Không gian (Phân tích và ứng dụng dữ liệu lớn) có rất nhiều cơ hội việc làm trong nhiều lĩnh vực:

  • Làm việc tại các doanh nghiệp về công nghệ thông tin, kinh doanh, tài chính, bệnh viện.
  • Làm việc tại các doanh nghiệp có ứng dụng các công nghệ vệ tinh (định vị, xử lý dữ liệu lớn, …). Ví dụ như các doanh nghiệp định vị vận tải Be, Grab, …
  • Làm việc cho các tổ chức, cơ quan nhà nước có sử dụng ảnh vệ tinh, công nghệ định vị như quy hoạch đô thị, quản lý giao thông, quản lý môi trường, tài nguyên, đất đai, rừng và biển đảo.
  • Học sau đại học và làm việc tại các trường, viện nghiên cứu trong và ngoài nước trong lĩnh vực viễn thám, định vị, ứng dụng dữ liệu lớn, phát triển vệ tinh cỡ nhỏ, và khoa học không gian.

Hiện nay, 95% sinh viên tốt nghiệp có việc làm trong khoảng thời gian 6 tháng từ khi tốt nghiệp, với mức lương từ 12 đến 25 triệu đồng/tháng.

ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU

Được định hướng và phát triển các lĩnh vực nghiên cứu theo các hướng về khoa học và công nghệ sau:

  • Viễn thám và xử lý dữ liệu lớn;
  • Công nghệ định vị và phát triển ứng dụng cho các thiết bị di động;
  • Khoa học Không gian;
  • Ứng dụng máy học trong khoa học và kỹ thuật;
  • Vận hành và thiết kế anten vô tuyến cỡ lớn.

CÔNG BỐ KHOA HỌC

 

ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ

Bộ môn Vật Lý
Phòng A1-503
Tel: (84-28) 37244270 – Số máy lẻ: 3326
Website: https://physics.hcmiu.edu.vn/
Fan page: https://www.facebook.com/profile.php?id=100027975115015
Email: sse@hcmiu.edu.vn