Họ và tên Chức danh đăng ký xét Hội đồng ngành/ liên ngành  

Ghi chú

Lê Ngọc Bích Phó Giáo sư Cơ khí – Động lực  
Nguyễn Thị Thanh Sang Phó Giáo sư Công nghệ Thông tin  
Trần Thanh Tùng Phó Giáo sư Công nghệ Thông tin  
Nguyễn Văn Bình Phó Giáo sư Điện – Điện tử – Tự động hoá  
Nguyễn Văn Tiếp Phó Giáo sư Giao thông Vận tải  
Nguyễn Phương Anh Phó Giáo sư Kinh tế  
Tạ Quốc Bảo Phó Giáo sư Toán học