Toàn diện, Khai phóng, Hội nhập

TOÀN DIỆN: IU hướng tới đào tạo đa ngành (khối ngành khoa học-kỹ thuật lẫn khối ngành xã hội-nhân văn như thương mại, ngôn ngữ Anh); hướng tới đào tạo con người toàn diện (không chỉ về mặt trí tuệ mà còn về thể chất, đạo đức, cảm xúc, v.v…, không chỉ trang bị kiến thức chuyên môn mà còn những kỹ năng mềm, không chỉ kiến thức ngành hẹp mà còn kiến thức nền rộng).

KHAI PHÓNG: IU hướng tới phát huy tối đa tiềm năng của mỗi sinh viên và trang bị cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng cần thiết, sẵn sàng cho một thế giới phức tạp, đa dạng và thay đổi không ngừng. Cụ thể:

 1. Sinh viên IU được khuyến khích tư duy tự do và độc lập, vì chỉ khi có tư duy tự do và độc lập thì mới có sáng tạo và tiềm năng mới được khai phóng. Điều này được thể hiện qua cách xây dựng chương trình, thiết kế bài giảng, quản lý sinh viên, đánh giá sinh viên, và đặc biệt là việc thành lập các câu lạc bộ, hội nhóm. Ví dụ, nhiều giảng viên thay thế bài thi trắc nghiệm truyền thống bằng đánh giá qua dự án, hoặc đưa ra nhiều hình thức đánh giá khác nhau để sinh viên lựa chọn. Vườn ươm của IU là một ví dụ điển hình về các câu lạc bộ, hội nhóm mang tính sáng tạo.
 2. Sinh viên IU được trang bị không chỉ kiến thức ngành hẹp mà còn kiến thức nền rộng, không chỉ kiến thức chuyên môn thuần tuý mà còn những kỹ năng mềm như nói năng, viết lách, tư duy độc lập, tự học, hợp tác, lãnh đạo…. Ví dụ, sinh viên khối kỹ thuật không chỉ học các môn về kỹ thuật mà còn được khuyến khích đăng ký một số môn về xã hội-nhân văn (triết học, văn chương, âm nhạc, …), và ngược lại. Nền tảng kiến thức rộng về lâu dài giúp sinh viên định hướng tốt hơn. Trong một thế giới phức tạp, đa dạng, thay đổi nhanh chóng thì sinh viên cần khả năng học tập suốt đời để bắt kịp cái mới, cần tiếp xúc và làm việc với nhiều người ở nhiều quốc gia, cần tư duy để tìm ra giải pháp và đưa ra sáng kiến thay vì chỉ làm theo mệnh lệnh.
 3. Tư duy tự do và độc lập đi kèm với ý thức trách nhiệm về bản thân và cộng đồng. Điều này được thể hiện qua những hoạt động mang tính cộng đồng của IU như mùa hè xanh, xuân tình nguyện, dịch vụ cộng đồng, gắn kết giáo dục ở trường với giáo dục ở cộng đồng. Theo tinh thần này, sinh viên IU không chỉ hướng tới xây dựng sự nghiệp cho bản thân mà còn đóng góp cho cộng đồng, cho xã hội, không chỉ ở hiện tại mà còn cho các thế hệ tương lai.

HỘI NHẬP: IU hướng tới xây dựng một cộng đồng học thuật mang tính quốc tế, góp phần vào định hướng hội nhập quốc tế của Việt Nam và vào sự phát triển chung của thế giới. Cụ thể:

 1. IU sử dụng tiếng Anh làm ngôn ngữ giảng dạy chính thức;
 2. IU tham gia vào cộng đồng học thuật quốc tế: giảng viên IU xuất bản ở các tạp chí quốc tế; tham gia, tổ chức các hội thảo, hội nghị quốc tế;
 3. IU có 19 chương trình đào tạo liên kết với các đại học uy tín trên thế giới, như UWE, University of Houston, University of New South Wales, …
 4. IU tham gia các chương trình trao đổi giảng viên và sinh viên quốc tế;
 5. IU có sinh viên quốc tế;
 6. Tín chỉ đào tạo của IU được quốc tế chấp nhận;
 7. IU tham gia các chương trình kiểm định chất lượng đào tạo của khu vực và quốc tế như AUN, ABET, …
 8. IU hướng sinh viên tốt nghiệp của mình vào thị trường lao động toàn cầu.