Trung tâm Dịch vụ Công nghệ Thông tin chịu trách nhiệm quản lý và hỗ trợ kỹ thuật cho toàn bộ hệ thống mạng Internet, mạng điện thoại và các trang web của trường. Bên cạnh đó Trung tâm còn có chức năng chụp ảnh, viết bài đưa tin những hình ảnh hoạt động thường xuyên của nhà trường nhằm xây dựng quảng bá hình ảnh thương hiệu trường ngày càng được nhiều người biết đến.

Liên hệ
Phòng O1 – 312, Trường Đại học Quốc tế
Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP. HCM
Điện thoại: (028) 37244270 – số máy lẻ: 3366
Fax: (028) 37244271
Web: http://cis.hcmiu.edu.vn/

Nhân sự:

Họ và tên Chức vụ Địa chỉ e-mail
Hà Việt Uyên Synh Trưởng trung tâm hvusynh@hcmiu.edu.vn
Đoàn Mậu Hiển Phó Trưởng trung tâm dmhien@hcmiu.edu.vn
Vũ Đình Cường Chuyên viên vdcuong@hcmiu.edu.vn
Phùng Gia Thắng Chuyên viên pgthang@hcmiu.edu.vn
Nguyễn Tấn Đức Chuyên viên ducnt@hcmiu.edu.vn
Phạm Đức Long Chuyên viên pdlong@hcmiu.edu.vn
Trần Hoàng Công Minh Chuyên viên thcminh@hcmiu.edu.vn
Nguyễn Ngọc Trâm Anh Chuyên viên nntanh@hcmiu.edu.vn
Hồ Đặng Hữu Trọng Chuyên viên hdhtrong@hcmiu.edu.vn