Liên hệ

Phòng O2.709, Trường Đại học Quốc tế
Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP. HCM
Điện thoại: (028) 37244270 – số máy lẻ: 3336, 3526, 3527  Fax: (028) 37244271

Nhân sự:

Họ và tên Chức vụ E-mail
Trần Quỳnh Hoa Trưởng phòng tqhoa@hcmiu.edu.vn
Nguyễn Thị Mỹ Linh Phó Trưởng phòng linhntm@hcmiu.edu.vn
Nguyễn Thị Mỹ Linh Chuyên viên ntmlinh@hcmiu.edu.vn
Nguyễn Thị Quỳnh Hoa Chuyên viên ntqhoa@hcmiu.edu.vn
Bùi Thành Trung Chuyên viên bttrung@hcmiu.edu.vn
Nguyễn Xuân Hòa Chuyên viên nxhoa@hcmiu.edu.vn
Thái Nhật Hạ Chuyên viên tnha@hcmiu.edu.vn

Phòng Y tế:

Tư vấn công tác y tế trường học cho Ban Giám Hiệu. Tổ chức thực hiện công tác quản lý, chăm sóc sức khoẻ cho giảng viên, cán bộ công chức và sinh viên nhà trường. Sơ cứu, cấp cứu, khám bệnh, chữa bệnh theo phân tuyến kỹ thuật, chăm sóc sức khoẻ ban đầu, cấp thuốc thông thường, chuyển bệnh nhân lên cơ sở y tế tuyến trên trong những trường hợp cần thiết.

Liên hệ
Phòng O2 – 305, Trường Đại học Quốc tế
Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP. HCM
Điện thoại: (028) 37244270 – số máy lẻ: 3369
Fax: (84-28) 37-244-271

Nhân sự:

Họ và tên Chức vụ Địa chỉ e-mail
Trần Thái  Bác sĩ tthai@hcmiu.edu.vn