Liên hệ

Phòng O1 – 614, Trường Đại học Quốc tế

Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP. HCM

Điện thoại: (028) 37244270 – số máy lẻ: 3880 Fax: (028) 37244271

Họ và tên Chức vụ Địa chỉ e-mail
Trần Thị Thu Hường Trưởng phòng ttthuong@hcmiu.edu.vn
Nguyễn Hữu Trí Phó Trưởng phòng nhtri@hcmiu.edu.vn
Lâm Phương Linh Chuyên viên lplinh@hcmiu.edu.vn
Lưu Quản Trọng Chuyên viên lqtrong@hcmiu.edu.vn
Trương Anh Dũng Chuyên viên tadung@hcmiu.edu.vn