Liên hệ

Phòng O1 – 614, Trường Đại học Quốc tế

Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP. HCM

Điện thoại: (028) 37244270 – số máy lẻ: 3880 Fax: (028) 37244271

Họ và tên Chức vụ Địa chỉ e-mail
Trần Thị Thu Hường Trưởng phòng ttthuong@hcmiu.edu.vn
Nguyễn Hữu Trí Chuyên viên nhtri@hcmiu.edu.vn
Ngô Dương Lý Thanh Chuyên viên ndlthanh@hcmiu.edu.vn
Ngô Dương Kim Minh Chuyên viên ndkminh@hcmiu.edu.vn
Lăng Trọng Thịnh Chuyên viên ltthinh@hcmiu.edu.vn