Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác đối ngoại, quan hệ công chúng và truyền thông của trường; phát triển quan hệ hợp tác của nhà trường phù hợp với luật pháp Việt Nam và thông lệnh quốc tế; dự thảo và ký kết các dự án hợp tác quốc tế, lập kế hoạch hợp tác quốc tế hàng năm.

Liên hệ
Phòng O2 – 704, Trường Đại học Quốc tế
Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP. HCM
Điện thoại: (028) 37244270 – số máy lẻ: 3220
Fax: (028) 37244271

Nhân sự:

Họ và tên Chức vụ Địa chỉ e-mail
Bùi Thị Hồng Hạnh Trưởng phòng bthhanh@hcmiu.edu.vn
Võ Tường Huân Phó Trưởng phòng vthuan@hcmiu.edu.vn
Trần Thị Tường Vi Chuyên viên tttvi@hcmiu.edu.vn
Hồ Thị Tuyết Mai Chuyên viên httmai@hcmiu.edu.vn
Nguyễn Thị Bích Ngọc Chuyên viên ntbngoc@hcmiu.edu.vn
Đinh Quốc Minh Đăng Chuyên viên dqmdang@hcmiu.edu.vn
Phan Hoàng Chuyên viên phha@hcmiu.edu.vn
Nguyễn Thị Kim Ngân Chuyên viên
ntkngan@hcmiu.edu.vn
Nguyễn Văn Thông Chuyên viên
nvthong@hcmiu.edu.vn

Trung tâm Dịch vụ Sinh viên Quốc Tế (ISSC)

Trung tâm Dịch vụ Sinh viên Quốc Tế (ISSCtrực thuộc phòng Quan hệ Đối ngoại, có chức năng:

  1. Tư vấn, hỗ trợ sinh viên và học giả quốc tế trước khi đến Việt Nam, trong quá trình theo học/ làm việc cho đến khi hoàn tất khóa học/ làm việc tại Trường Đại học Quốc Tế. ISSC là đầu mối để sinh viên và học giả quốc tế liên lạc khi có nhu cầu cần cung cấp các dịch vụ hỗ trợ cần thiết. ISSC sẽ phối hợp với các đơn vị chức năng liên quan của nhà trường để giải quyết yêu cầu, cũng như tạo điều kiện thuận lợi để cộng đồng sinh viên và học giả quốc tế thích nghi với môi trường học tập/ làm việc tại trường Đại học Quốc tế và sinh hoạt tại Việt Nam.
  2. Triển khai các hoạt động tiếp nhận sinh viên quốc tế và gửi sinh viên Việt Nam đi học trao đổi ngắn hạn lấy tín chỉ từ một đến hai học kỳ tại các trường đại học/ viện đối tác

LIÊN HỆ

Trung tâm Dịch vụ Sinh viên Quốc Tế (ISSC)

Phòng Quan hệ Đối ngoại

Phòng O2 – 604, Trường Đại học Quốc tế

Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP. HCM

Điện thoại: (028) 37244270 – số máy lẻ: 3617

Fax: (028) 37244271

Email: studentexchange@hcmiu.edu.vn (Đối với các chương trình trao đổi sinh viên và học tập ngắn hạn)

issc@hcmiu.edu.vn (Đối với các dịch vụ hỗ trợ sinh viên và học giả quốc tế).

Website: http://issc.hcmiu.edu.vn/

NHÂN SỰ

Họ và tên lót Tên Chức vụ Địa chỉ E-mail
Đinh Kim Phụng Trưởng Trung tâm dkphung@hcmiu.edu.vn
Nguyễn Bảo Hân Chuyên viên nbhan@hcmiu.edu.vn
Lê Huỳnh Bảo Trâm Chuyên viên lhbtram@hcmiu.edu.vn