Được thành lập năm vào tháng 12/2009, Phòng Công tác Sinh viên (PCTSV) là đơn vị tham mưu giúp việc cho Ban Giám hiệu trong công tác thực hiện chế độ chính sách, học bổng Doanh nghiệp, khen thưởng-kỷ luật sinh viên; tư vấn và hỗ trợ sinh viên (học tập, kỹ năng mềm, kỹ năng sống đời sống, chỗ ở, việc làm, …); Tổ chức các dịch vụ; Chăm sóc sức khỏe; Quản lý sinh viên nội, ngoại trú trong thời gian học tập tại Trường Đại học Quốc Tế – Đại học Quốc Gia Hồ Chí Minh.

Liên hệ
Phòng O1 – 105, Trường Đại học Quốc tế
Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP. HCM
Điện thoại: (028) 37244270 – số máy lẻ: 3334 hoặc 3826
Fax: (028) 37244271
Website: http://oss.hcmiu.edu.vn

Họ và tên Chức vụ Địa chỉ e-mail
Đào Thị Kim Oanh Trưởng phòng dtkoanh@hcmiu.edu.vn
Nguyễn Đăng Quang Phó Trưởng phòng ndquang@hcmiu.edu.vn
Hà Xuân Quang Chuyên viên hxquang@hcmiu.edu.vn
Bùi Thị Ngọc Thảo Chuyên viên btnthao@hcmiu.edu.vn
Trần Khai Minh Chuyên viên tkminh@hcmiu.edu.vn
Nguyễn Ngọc Huỳnh Chuyên viên nnhuynh@hcmiu.edu.vn
Nguyễn Quang Vinh Chuyên viên nqvinh@hcmiu.edu.vn
Trần Minh Quân Chuyên viên
tmquan@hcmiu.edu.vn