Phòng có chức năng tham mưu và giúp Hiệu trưởng trong công tác quản lý, mua sắm, sữa chữa, bảo quản cơ sở vật chất của trường, phục vụ cho công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, của cán bộ công nhân viên và sinh viên toàn trường.

Xây dựng kế hoạch công tác quản lý thiết bị vật tư của trường, theo dõi giám sát việc mua sắm và tình hình bảo quản sử dụng trang thiết bị và vật tư ở các đơn vị. Quản lý tài sản trong các phòng học, giảng đường, phòng thí nghiệm, văn phòng…

Liên hệ
Phòng O2 – 702, Trường Đại học Quốc tế
Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP. HCM
Điện thoại: (028) 37244270 – số máy lẻ: 3223
Fax: (028) 37244271

Nhân sự:

Họ và tên Chức vụ Địa chỉ e-mail
Hoàng Vân Trưởng Phòng hvan@hcmiu.edu.vn
Nguyễn Mạnh Hùng Phó Trưởng Phòng nmhung@hcmiu.edu.vn
Nguyễn Phúc Thịnh Chuyên viên npthinh@hcmiu.edu.vn
Huỳnh Thị Cao Khương Chuyên viên htckhuong@hcmiu.edu.vn
Võ Văn Hải Chuyên viên vvhai@hcmiu.edu.vn
Phạm Thanh Quân Chuyên viên ptquan@hcmiu.edu.vn
Mai Quý Hoan Chuyên viên mqhoan@hcmiu.edu.vn
Vũ Văn Tân Chuyên viên vvtan@hcmiu.edu.vn
Mai Hoàng Nơ Tơ Rong Chuyên viên mhntrong@hcmiu.edu.vn
Hoàng Đình Thành Chuyên viên hdthanh@hcmiu.edu.vn
Vũ Đình Mạnh Nhân viên vdmanh@hcmiu.edu.vn
Nguyễn Thị Mỹ Duyên Nhân viên ntmduyen@hcmiu.edu.vn
Lê Thị Thanh Thủy Nhân viên lttthuy@hcmiu.edu.vn
Nguyễn Kim Thương Chuyên viên nkthuong@hcmiu.edu.vn
Trần Quốc Bảo Nhân viên tqbao@hcmiu.edu.vn
Lương Minh Hải Chuyên viên lmhai@hcmiu.edu
Ngô Việt Cường Chuyên viên nvcuong@hcmiu.edu.vn
Hà Văn Hải Nhân viên hvhai@hcmiu.edu.vn
Lê Hoàng Dũng Nhân viên lhdung@hcmiu.edu.vn
Hoàng Công Duyên Nhân viên hcduyen@hcmiu.edu.vn
Huỳnh Minh Phúc Nhân viên hmphuc@hcmiu.edu.vn
Trần Đức Mỹ Chuyên viên tdmy@hcmiu.edu.vn