Liên hệ

Phòng O2-711, Trường Đại học Quốc tế
Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP. HCM

Điện thoại: (028) 37244270 – số máy lẻ: 3225, 3939, 3737 Fax: (028) 37244271

Họ và tên Chức vụ E-mail
Lê Hồng Phú Trưởng phòng lhphu@hcmiu.edu.vn
Lê Thị Vân Phó trưởng phòng ltvan@hcmiu.edu.vn
Nguyễn Văn Nhân Phó trưởng phòng nvnhan@hcmiu.edu.vn
Đặng Kim Tuyền Chuyên viên dktuyen@hcmiu.edu.vn
Nguyễn Ngọc Bích Mai Chuyên viên nnbmai@hcmiu.edu.vn
Phạm Lê Phương Chuyên viên plphuong@hcmiu.edu.vn
Bùi Thanh Trúc Chuyên viên bttruc@hcmiu.edu.vn
Phạm Phương Thảo Chuyên viên ppthao@hcmiu.edu.vn
Huỳnh Minh Thành Nhân viên
hmthanh@hcmiu.edu.vn
Hoàng Minh Đức Nhân viên hmduc@hcmiu.edu.vn