Khoa Học & Công Nghệ

Kết quả họp hội đồng đánh giá giữa kỳ đề tài Khoa học và Công nghệ cấp ĐHQG loại B

Ngày 3-6-2019 vừa qua, trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc Gia Thành phố Hồ Chí Minh đã chủ trì tổ chức các cuộc họp hội đồng khoa học […]

By Anh Dao Nguyen | Khoa Học & Công Nghệ
CHI TIẾT

Chương trình học bổng đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ trong nước năm 2019 của Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup (VINIF)

Phòng QLKH trân trọng thông báo đến quý Thầy Cô Chương trình học bổng đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ trong nước năm 2019 của Quỹ Đổi mới sáng tạo […]

By Tran Hoang Cong Minh | Khoa Học & Công Nghệ
CHI TIẾT

Chương trình tài trợ nghiên cứu ứng dụng – Quỹ Techplus trong năm 2019 thuộc tập đoàn Vingroup

Phòng Quản lý Khoa học trân trọng thông báo đến Quý Thầy Cô chương trình tài trợ nghiên cứu ứng dụng – Quỹ Techplus trong năm 2019 thuộc tập đoàn […]

By Tran Hoang Cong Minh | Khoa Học & Công Nghệ
CHI TIẾT

Công bố danh mục ấn phẩm khoa học thuộc cơ sở dữ liệu Scopus

Ngày 23/4/2019, ĐHQG-HCM đã công bố danh mục ấn phẩm khoa học thuộc cơ sở dữ liệu Scopus. Quý thầy cô vui lòng xem thông tin chi tiết tại đây […]

By Nguyen Tan Duc | Khoa Học & Công Nghệ
CHI TIẾT

Thông báo v/v tham gia xét tặng Giải thưởng Bảo Sơn năm 2019

THÔNG BÁO v/v tham gia xét tặng Giải thưởng Bảo Sơn năm 201 I. MỤC ĐÍCH CỦA GIẢI THƯỞNG:      Trao tặng cho cá nhân người Việt Nam là […]

By Tran Hoang Cong Minh | Khoa Học & Công Nghệ
CHI TIẾT

Thông báo gia hạn và hướng dẫn nộp hồ sơ đề tài cấp ĐHQG-HCM loại B năm 2020

Kính gửi Quý Thầy Cô, Phòng QLKH trân trọng thông báo v/v gia hạn và hướng dẫn nộp hồ sơ đề tài B năm 2020 như sau:   1. Thời […]

By Nguyen Tan Duc | Khoa Học & Công Nghệ
CHI TIẾT

Danh mục đề tài NCCB trong KHTN&KT được Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia tài trợ năm 2018 – đợt 2

Phòng Quản lý Khoa học trân trọng thông báo đến Quý Thầy Cô “Danh mục đề tài NCCB trong KHTN&KT được Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc […]

By Nguyen Tan Duc | Khoa Học & Công Nghệ
CHI TIẾT

Thông báo Tổ chức hội nghị “Sinh viên nghiên cứu khoa học” – SVNCKH năm 2019

I. MỤC TIÊU VÀ Ý NGHĨA Phát huy năng lực tư duy sáng tạo, khả năng nghiên cứu khoa học; hình thành năng lực tự học, tự nghiên cứu cho […]

By Nguyen Tan Duc | Khoa Học & Công Nghệ
CHI TIẾT