Khoa Học & Công Nghệ

Chương trình Hỗ trợ Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ năm 2020 của Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup (Vingroup Innovation Foundation – VINIF)

Phòng QLKH trân trọng thông báo đến Quý Thầy Cô Chương trình Hỗ trợ Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ năm 2020 của Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup […]

By Nguyen Tan Duc | Khoa Học & Công Nghệ
CHI TIẾT

Danh mục nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ Tiềm năng NCCB của Trường Đại học Quốc tế được Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia (NAFOSTED) tài trợ thực hiện từ năm 2020

Phòng Quản lý Khoa học trân trọng thông báo Danh mục nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ Tiềm năng NCCB của Trường Đại học Quốc tế được Quỹ Phát […]

By Nguyen Tan Duc | Khoa Học & Công Nghệ
CHI TIẾT

Danh mục các đề tài NCCB trong KHTN&KT của Trường Đại học Quốc tế được Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia (NAFOSTED) tài trợ năm 2019 – đợt 2

Phòng Quản lý Khoa học trân trọng thông báo Danh mục các đề tài NCCB trong KHTN&KT của Trường Đại học Quốc tế được Quỹ Phát triển Khoa học và […]

By Nguyen Tan Duc | Khoa Học & Công Nghệ
CHI TIẾT

Thông báo về việc sửa đổi thông tin và cách trình bày trong các công bố quốc tế

Kính gửi Quý Thầy Cô, Phòng Quản lý Khoa học trân trọng thông báo đến Quý Thầy Cô về việc sửa đổi thông tin và cách trình bày trong các công […]

By Nguyen Tan Duc | Khoa Học & Công Nghệ
CHI TIẾT

Hoạt động diễn đàn Khoa học Quốc tế năm 2019, chủ đề “Công nghệ vật liệu mới cho sự phát triển bền vững”

Trường Đại học Quốc tế cùng Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ trẻ tổ chức Diễn đàn Khoa học Quốc tế năm 2019, chủ đề “Công nghệ […]

By Tran Hoang Cong Minh | Khoa Học & Công Nghệ
CHI TIẾT

Thông báo v/v viết bài và tham dự Hội thảo “Phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa – một số vấn đề từ thực tiễn của TP.HCM.”

Theo nội dung công văn số 126/TM-VNCPT (đính kèm) và theo chỉ đạo của BGH; Phòng QLKH trân trọng thông báo đến Quý Thầy Cô thông tin về việc viết […]

By Tran Hoang Cong Minh | Khoa Học & Công Nghệ
CHI TIẾT

Thông báo Giải thưởng Tạ Quang Bửu 2020

Giải thưởng Tạ Quang Bửu là giải thưởng của Bộ Khoa học và Công nghệ, được tổ chức hằng năm nhằm khích lệ và tôn vinh các nhà khoa học […]

By Tran Hoang Cong Minh | Khoa Học & Công Nghệ
CHI TIẾT

Thông báo mời truy cập website của phòng Quản lý Khoa học

Phòng Quản lý Khoa học thông báo mời truy cập trang thông tin điện tử về KH&CN của nhà trường, địa chỉ truy cập: https://ord.hcmiu.edu.vn/ Kính gửi Quý thầy cô […]

By Tran Hoang Cong Minh | Khoa Học & Công Nghệ
CHI TIẾT