Học bổng Chương trình Thực tập ngắn hạn (STIP) Viện Công nghệ Quốc tế Sirindhorn, Đại học Thammasat, Thái Lan

Trường Đại học Quốc Tế – Đại học Quốc gia TP.HCM trân trọng thông báo Học bổng Chương trình Thực tập ngắn hạn (STIP) tại Viện Công nghệ Quốc tế Sirindhorn – SIIT, Đại học Thammasat, Thái Lan. Thông tin Học bổng như sau:

 1. Các ngành đào tạo:
Kỹ thuật Y sinh/Hóa sinh Quản trị Kỹ thuật
Quản trị Công nghệ Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp
Kỹ thuật Xây dựng Công nghệ Thông tin
Kỹ thuật/Khoa học Máy tính Logistics và Quản lý Chuỗi cung ứng
Điện tử Viễn thông
 1. Thông tin Học bổng:
 • Địa điểm: SIIT, Đại học Thammasat, Thái Lan.
 • Kì hạn thực tập: 1-2 tháng từ tháng 2 đến tháng 7.
 • Học bổng bao gồm: tiền trợ cấp và chỗ ở miễn phí tại International Residental Hall của SIIT (không bao gồm điện và nước).
 1. Yêu cầu đối với ứng viên:
 • Sinh viên bậc Cử nhân hoặc Thạc sĩ có thành tích học tập xuất sắc (Top 20 của một lớp).
 • Có điều kiện sức khỏe phù hợp.
 • Được đề cử chính thức bởi trường Đại học Quốc Tế.
 1. Hồ sơ ứng tuyển:
 • Đơn đăng kí (siit.tu.ac.th/crd)
 • CV
 • Bảng điểm và thư xác nhận thành tích học tập xuất sắc của học sinh
 • Bản sao Hộ chiếu
 • 02 Thư giới thiệu (ít nhất một lá thư do thầy/cô hướng dẫn học thuật viết).

Hạn chót nộp hồ sơ: Ứng viên vui lòng nộp đầy đủ hồ sơ về Trung tâm Dịch vụ SVQT (Phòng A2.604) trước ngày 04/11/2019.

*Ứng viên có thắc mắc liên quan đến học bổng hoặc cách thức đăng ký, vui lòng liên hệ trực tiếp tại admissions@siit.tu.ac.th hoặc xem thêm tại website: www.siit.tu.ac.th