Học bổng

Thông báo học bổng chính phủ Ý

Đại học Quốc Tế – ĐHQG HCM trân trọng thông báo Chương trình HỌC BỔNG CHÍNH PHỦ Ý dành cho học viên cao học (Master, PhD, Research, Italian Language and […]

By Nguyen Tan Duc | Học bổng
CHI TIẾT

Thông báo chương trình trao đổi tại Đại học Lichtenstein

Đại học Quốc tế – Đại học Quốc Gia Thành phố Hồ Chí Minh trân trọng thông báo chương trình trao đổi sinh viên tại trường Đại học Lichtenstein trong […]

By Nguyen Tan Duc | Học bổng
CHI TIẾT

Thông Báo Tuyển Sinh Đi Học Theo Diện Hiệp Định Tại Liên Bang Nga Năm 2019

Trường Đại học Quốc Tế  – ĐHQG TP.HCM trân trọng thông báo chương trình Tuyển sinh đi học theo Hiệp định tại Liên Bang Nga năm 2019. Thông tin cụ […]

By Tran Hoang Cong Minh | Học bổng
CHI TIẾT

Chương Trình Trao Đổi Sinh Viên Học Kỳ Mùa Thu 2019 Tại Đại Học Brunei Darussalam – Brunei

Đại học Quốc tế – Đại học Quốc gia TP.HCM trân trọng thông báo về chương trình trao đổi sinh viên Học kỳ Mùa thu 2019 dành cho sinh viên […]

By Tran Hoang Cong Minh | Học bổng
CHI TIẾT

Học Bổng TF Learn Dành Cho Chương Trình Trao Đổi Sinh Viên Tại Đại Học Quốc Gia Singapore (NUS)

Đại học Quốc Tế – Đại học Quốc gia TP.HCM trân trọng thông báo học bổng TFLEaRN dành cho sinh viên tham gia chương trình trao đổi sinh viên quốc […]

By Tran Hoang Cong Minh | Học bổng
CHI TIẾT

Chương Trình Nus Enterprise Summer Program On Entrepreneurship 2019 Tại Đại Học Quốc Gia Singapore

Đại học Quốc Tế – ĐHQG TP.HCM trân trọng thông báo về chương trình NUS Enterprise Summer Program on Entrepreneurship 2019 tại Đại học Quốc gia Singapore (NUS). Thông tin […]

By Tran Hoang Cong Minh | Học bổng
CHI TIẾT

Các Chương Trình Học Bổng Đi Học Theo Hiệp Định Năm 2019

Thông báo tuyển sinh đi học tại Ca-dắc-xtan diện Hiệp định năm 2019 Chính phủ Ca-dắc-xtan cấp 03 học bổng đào tạo trình độ đại học Thời gian đào tạo: 05 năm học, bao […]

By Tran Hoang Cong Minh | Học bổng
CHI TIẾT

Học Bổng TF Learn Tại Đại Học Công Nghệ Nanyang (NTU), Singapore

Đại học Quốc Tế – ĐHQG TP.HCM trân trọng thông báo chương trình học bổng trao đổi sinh viên Temasek Foundation Leadership Enrichment and Regional Networking Programme @ Nanyang Technological […]

By Tran Hoang Cong Minh | Học bổng
CHI TIẾT