Học bổng

Học bổng chương trình NUS Fellows Programme

Trường Đại học Quốc Tế – ĐHQG-HCM trân trọng thông báo chương trình Học bổng nghiên cứu NUS Fellows Programme tại Đại học Quốc gia Singapore: Thông tin về NUS […]

By Nguyen Tan Duc | Học bổng
CHI TIẾT

Chương Trình Thực Tập Sinh Viên Quốc Tế Neuroscience Imaging Research Hè 2019 Đại học Sungkyunkwan Seoul, Hàn Quốc

CHƯƠNG TRÌNH THỰC TẬP SINH VIÊN QUỐC TẾ NEUROSCIENCE IMAGING RESEARCH HÈ 2019 Đại học Sungkyunkwan Seoul, Hàn Quốc Đại học Quốc tế – Đại học Quốc gia TP.HCM trân […]

By Tran Hoang Cong Minh | Học bổng
CHI TIẾT

Thông báo học bổng chính phủ Ý

Đại học Quốc Tế – ĐHQG HCM trân trọng thông báo Chương trình HỌC BỔNG CHÍNH PHỦ Ý dành cho học viên cao học (Master, PhD, Research, Italian Language and […]

By Nguyen Tan Duc | Học bổng
CHI TIẾT

Thông báo chương trình trao đổi tại Đại học Lichtenstein

Đại học Quốc tế – Đại học Quốc Gia Thành phố Hồ Chí Minh trân trọng thông báo chương trình trao đổi sinh viên tại trường Đại học Lichtenstein trong […]

By Nguyen Tan Duc | Học bổng
CHI TIẾT

Thông Báo Tuyển Sinh Đi Học Theo Diện Hiệp Định Tại Liên Bang Nga Năm 2019

Trường Đại học Quốc Tế  – ĐHQG TP.HCM trân trọng thông báo chương trình Tuyển sinh đi học theo Hiệp định tại Liên Bang Nga năm 2019. Thông tin cụ […]

By Tran Hoang Cong Minh | Học bổng
CHI TIẾT

Chương Trình Trao Đổi Sinh Viên Học Kỳ Mùa Thu 2019 Tại Đại Học Brunei Darussalam – Brunei

Đại học Quốc tế – Đại học Quốc gia TP.HCM trân trọng thông báo về chương trình trao đổi sinh viên Học kỳ Mùa thu 2019 dành cho sinh viên […]

By Tran Hoang Cong Minh | Học bổng
CHI TIẾT

Học Bổng TF Learn Dành Cho Chương Trình Trao Đổi Sinh Viên Tại Đại Học Quốc Gia Singapore (NUS)

Đại học Quốc Tế – Đại học Quốc gia TP.HCM trân trọng thông báo học bổng TFLEaRN dành cho sinh viên tham gia chương trình trao đổi sinh viên quốc […]

By Tran Hoang Cong Minh | Học bổng
CHI TIẾT

Chương Trình Nus Enterprise Summer Program On Entrepreneurship 2019 Tại Đại Học Quốc Gia Singapore

Đại học Quốc Tế – ĐHQG TP.HCM trân trọng thông báo về chương trình NUS Enterprise Summer Program on Entrepreneurship 2019 tại Đại học Quốc gia Singapore (NUS). Thông tin […]

By Tran Hoang Cong Minh | Học bổng
CHI TIẾT