Học bổng

Chương trình trao đổi giảng viên, cán bộ giảng dạy tại trường Đại học Minho

Trường Đại học Quốc Tế – ĐHQG TP.HCM trân trọng thông báo Chương trình trao đổi giảng viên, cán bộ giảng dạy tại trường Đại học Minho – Bồ Đào […]

By Nguyen Tan Duc | Học bổng
CHI TIẾT

Thông báo nhận tiền học bổng tuyển sinh học kỳ I năm 2018-2019

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ PHÒNG KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH Số: 27/TB-ĐHQT-KHTC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc TP. Hồ […]

By Tran Hoang Cong Minh | Học bổng
CHI TIẾT

Thông báo nhận tiền học bổng khuyến khích học kỳ I năm 2018-2019

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ PHÒNG KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH Số: 28/TB-ĐHQT-KHTC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc TP. Hồ […]

By Tran Hoang Cong Minh | Học bổng
CHI TIẾT

Chương trình học bổng bậc thạc sĩ, tiến sĩ của trường Đại học Hokkaido, Nhật Bản

Trường Đại học Quốc Tế trân trọng thông báo Chương trình học bổng Hokkaido University President’s Fellowship bậc thạc sĩ, tiến sĩ tại Đại học Hokkaido – Nhật Bản. Thông […]

By Nguyen Tan Duc | Học bổng
CHI TIẾT

Gia hạn nộp hồ sơ cho chương trình Học bổng phát triển nguồn nhân lực Nhật Bản (JDS) 2018

Học bổng Phát triển nguồn nhân lực Nhật Bản (JDS) là Chương trình học bổng dài hạn do Chính phủ Nhật Bản viện trợ cho Chính phủ Việt Nam. Mục […]

By Nguyen Tan Duc | Học bổng
CHI TIẾT

Q&A Handbook hỗ trợ thông tin học bổng IDEAS của chính phủ Ireland

Trường ĐHQT trân trọng thông báo về Q&A Handbook trả lời các thắc mắc về Chương trình Học bổng IDEAS: https://www.facebook.com/1417819691838358/posts/2304990723121246/ Thông tin về Học bổng IDEAS: https://hcmiu.edu.vn/thong-bao-ve-chuong-trinh-hoc-bong-ideas-cua-chinh-phu-ireland-nien-khoa-2019-2020/ 1. Tải mẫu […]

By Nguyen Tan Duc | Học bổng
CHI TIẾT

Thông báo về việc chi hỗ trợ sinh viên diện chính sách được miễn giảm học phí học kỳ hè/2017-2018

Căn cứ vào danh sách sinh viên diện chính sách được hỗ trợ miễn giảm học phí học kỳ hè /2017-2018 Phòng kế họach Tài chính thông báo đến các […]

By Nguyen Tan Duc | Học bổng
CHI TIẾT

Thông báo về việc nhận học bổng tuyển sinh năm 2018

Căn cứ vào Quyết định số 627/QĐ-ĐHQT-ĐTĐH ngày 05/9/2018 về việc Danh sách trúng tuyển nhập học được nhận học bổng tuyển sinh năm 2018 (Danh sách đính kèm) Căn […]

By Nguyen Tan Duc | Học bổng
CHI TIẾT