THÔNG BÁO BUỔI CHIA SẺ CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VINGROUP

THÔNG BÁO BUỔI CHIA SẺ CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VINGROUP

Chương trình Học bổng Khoa học Công nghệ (KHCN) Vingroup: Hàng năm, Vingroup tài trợ bọc bổng toàn phần cho các sinh viên Việt Nam tài năng theo học bậc Thạc sĩ, Tiến sĩ trong các ngành Khoa học, kỹ thuật, công nghệ tại các trường đại học hàng đầu thế giới. Từ năm 2019 đến nay, sau gần 4 năm triển khai, Chương trình Học bổng KHCN Vingroup đã tuyển chọn được 136 học viên xuất sắc theo học tại các trường đại học hàng đầu thế giới Trong đó, đã có 16 sinh viên từ Trường Đai học Quốc tế nhận học bổng Vingroup.

Hiện nay, Học bổng Vingroup đã mở đơn tuyển ứng viên cho năm học 2023-2024 và 2024-2025.

Trường Đại học Quốc tế xin trân trọng thông báo Buối chia sẻ Học bổng KHCN của Vingroup đến giảng viên, sinh viên, học viên của nhà trường. Thông tin Buổi chia sẻ như sau:

  • Thời gian: từ 13h đến 15h, thứ năm, ngày 23 tháng 02 năm 2023.
  • Địa điểm: Hội trường A2.104
  • Nội dung:

Phần 1: Giới thiệu tổng quát về Học bổng Du học Vingroup và tiêu chí tuyển chọn

Phần 2: Hỏi đáp trực tiếp cùng Đại diện Học bổng Vingroup

  • Đại diện Chương trình Học bổng:

ThS. Bùi Thanh Hạnh, Giám đốc Chương trình Học bổng KHCN Vingroup

Giáo sư Wray Buntine, Giám đốc Chương trình Khoa học Máy tính, Viện Kĩ thuật và Khoa học Máy tính, Trường Đại học VinUni

  • Đối tượng hướng đến: Giảng viên, sinh viên trường Đại học Quốc tế có quan tâm tới cơ hội du học Thạc sĩ và Tiến sĩ thuộc các ngành KHCN trọng điểm của Chương trình Học bổng Vingroup, gồm: Khoa học máy tính, Điện tử viễn thông, Cơ khí, Vật liệu, Khoa học sinh học (trên cơ thể con người). Danh sách đầy đủ các ngành và lĩnh vực nghiên cứu được Học bổng hỗ trợ xem trên website: List of supported fields of study – Vingroup Scholarship Programs (vinuni.edu.vn)
  • Đăng ký tham dự Buổi chia sẻ: Hoàn thành đơn https://forms.office.com/r/4Yy9Hih9Q4