Học bổng

Thông báo phát học bổng do ngân hàng BIDV tài trợ cho sinh viên khóa 2018

Căn cứ vào tờ trình của Phòng Kế hoạch Tài chính ngày 04/9/2018 về việc trao học bổng do Ngân hàng BIDV tài trợ cho tân sinh viên Khoá 2018 […]

By Nguyen Tan Duc | Học bổng
CHI TIẾT

Thông báo chi miễn giảm học phí học kỳ I/2017-2018, học kỳ II/2017-2018, học kỳ hè/2017-2018 Khóa 2017 các ngành: Quản lý nguồn lợi Thuỷ sản, Kỹ thuật không gian, Kỹ thuật môi trường

Căn cứ vào danh sách sinh viên được miễn giảm học phí học kỳ I/2017-2018, học kỳ II/2017-2018, học kỳ hè/2017-2018 Khóa 2017 các ngành : Quản lý nguồn lợi […]

By Nguyen Tan Duc | Học bổng
CHI TIẾT

Thông báo tuyển sinh đi học tại Liên bang Nga theo diện Xử lý nợ năm 2018

Trường Đại học Quốc Tế – Đại học Quốc gia TP.HCM trân trọng gửi đến ứng viên thông báo từ Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Tuyển sinh […]

By Nguyen Tan Duc | Học bổng
CHI TIẾT

Thông báo phát học bổng cho sinh viên

Căn cứ Quyết định số 521, 522 /ĐHQT-QĐ-ĐT ngày 06/8/2018. của Hiệu trưởng trường Đại học Quốc tế V/v: Công nhận danh sách sinh viên được nhận: –         Học bổng […]

By Nguyen Tan Duc | Học bổng
CHI TIẾT

Học bổng toàn phần Chevening 2019-2020

Trường Đại học Quốc Tế trân trọng thông báo Học bổng toàn phần Chevening 2019-2020. Từ ngày 06/08/2018, chương trình học bổng danh giá của Chính phủ Anh Chevening bắt […]

By Nguyen Tan Duc | Học bổng
CHI TIẾT

Thông báo chi hỗ trợ sinh viên diện chính sách được miễn giảm học phí học kỳ I/2017-2018

Căn cứ vào danh sách sinh viên diện chính sách  được hỗ trợ miễn giảm học phí học kỳ I/2017-2018 Phòng kế họach Tài chính thông báo đến các em […]

By Nguyen Tan Duc | Học bổng
CHI TIẾT

Chương trình TF LEaRN, Đại học Quốc gia Singapore, Singapore

Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh có nhận được thông báo chương trình học bổng trao đổi sinh viên Temasek Foundation Leadership Enrichment and Regional Networking Programme […]

By Nguyen Tan Duc | Học bổng
CHI TIẾT