Học bổng

Học Bổng TF Learn Dành Cho Chương Trình Trao Đổi Sinh Viên Tại Đại Học Quốc Gia Singapore (NUS)

Đại học Quốc Tế – Đại học Quốc gia TP.HCM trân trọng thông báo học bổng TFLEaRN dành cho sinh viên tham gia chương trình trao đổi sinh viên quốc […]

By Tran Hoang Cong Minh | Học bổng
CHI TIẾT

Chương Trình Nus Enterprise Summer Program On Entrepreneurship 2019 Tại Đại Học Quốc Gia Singapore

Đại học Quốc Tế – ĐHQG TP.HCM trân trọng thông báo về chương trình NUS Enterprise Summer Program on Entrepreneurship 2019 tại Đại học Quốc gia Singapore (NUS). Thông tin […]

By Tran Hoang Cong Minh | Học bổng
CHI TIẾT

Các Chương Trình Học Bổng Đi Học Theo Hiệp Định Năm 2019

Thông báo tuyển sinh đi học tại Ca-dắc-xtan diện Hiệp định năm 2019 Chính phủ Ca-dắc-xtan cấp 03 học bổng đào tạo trình độ đại học Thời gian đào tạo: 05 năm học, bao […]

By Tran Hoang Cong Minh | Học bổng
CHI TIẾT

Học Bổng TF Learn Tại Đại Học Công Nghệ Nanyang (NTU), Singapore

Đại học Quốc Tế – ĐHQG TP.HCM trân trọng thông báo chương trình học bổng trao đổi sinh viên Temasek Foundation Leadership Enrichment and Regional Networking Programme @ Nanyang Technological […]

By Tran Hoang Cong Minh | Học bổng
CHI TIẾT

Chương trình trao đổi sinh viên và học bổng Jasso 2019 tại Đại học nông nghiệp và công nghệ TUAT Tokyo

Đại học Quốc Tế – ĐHQG TP.HCM trân trọng thông báo chương trình Trao đổi sinh viên và Học Bổng Jasso 2019 tại Đại học TUAT Tokyo.  Thông tin chương […]

By Nguyen Tan Duc | Học bổng
CHI TIẾT

Thông báo về việc nhận tiền miễn giảm học phí học kỳ I năm học 2018-2019) (đợt 1)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ PHÒNG KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH Số: 05  /TB-ĐHQT-KHTC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc TP. […]

By Nguyen Tan Duc | Học bổng
CHI TIẾT

Thông báo về việc nhận tiền học bổng tuyển sinh, học bổng khuyến khích học tập học kỳ 3 năm học 2017-2018

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ PHÒNG KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH Số:  04  /TB-ĐHQT-KHTC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc TP. […]

By Nguyen Tan Duc | Học bổng
CHI TIẾT

Chương trình trao đổi giảng viên, cán bộ giảng dạy tại trường Đại học Minho

Trường Đại học Quốc Tế – ĐHQG TP.HCM trân trọng thông báo Chương trình trao đổi giảng viên, cán bộ giảng dạy tại trường Đại học Minho – Bồ Đào […]

By Nguyen Tan Duc | Học bổng
CHI TIẾT