CHƯƠNG TRÌNH SEOUL INTERNATIONAL SUMMER 2022– CHIÊU MỘ GIẢNG VIÊN THỈNH GIẢNG

Trường Đại học Quốc Tế trân trọng thông báo thông tin chương trình Seoul International Summer School Học kỳ Hè 2022 (SISS 2022) tại Đại học Seoul (University of Seoul), Hàn Quốc. Thông tin chương trình cụ thể như sau:

 1. Số lượng ứng viên: 08 giảng viên cho 08 lĩnh vực giảng dạy.
 2. Thù lao: 11,000,000 KRW trước thuế.

Lưu ý: thù lao đã bao gồm vé máy bay, thù lao giảng dạy, phí đổi tiền v.v. Ngoài ra không còn chi phí nào khác. Trong trường hợp chương trình phải được tổ chức (online) do diễn biến Covid-19 phức tạp, chi phí phát sinh sẽ được chi trả dựa trên tiêu chuẩn quy định bởi UOS.

 1. Thời gian chương trình:
 • Thời gian dự kiến: 26/06 – 23/07/2022 (lưu ý: thời gian và phương thức dạy học có thể thay đổi tùy thuộc vào tình hình tổ chức của chương trình).
 • Lịch trình mỗi ngày: tham khảo tại https://tinyurl.com/47ytd7hx
 1. Yêu cầu giảng viên:
 • Thỏa mãn điều kiện là Phó Giáo sư Tiến sĩ;
 • Dưới 65 tuổi tại thời điểm tham gia chương trình (có ngày sinh sau 01/09/1955);
 • Có ít nhất 10 năm kinh nghiệm trong các lĩnh vực giảng dạy mà UOS chiêu mộ;
 • Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm giảng dạy bằng tiếng An
 1. Nhiệm vụ giảng viên:
 • Dạy 01 trong các môn học bằng tiếng Anh (danh sách bên dưới). Lưu ý: GV chỉ được chọn duy nhất một lĩnh vực, nếu chọn nhiều hơn sẽ không hợp lệ.
 • Đối tượng sinh viên: sinh viên năm 2, 3 người Hàn Quốc và quốc tịch khác tại UOS
 • Tổng số giờ giảng dạy: 45 giờ (3 giờ/ ngày, trong vòng 15 ngày)
Lĩnh vực Môn học (3 tín chỉ/môn)
Business Issues in Finance

Code: 27919

Special Topics in International Business

Code: 27954

Global Marketing Management

Code: 27927

Economics Economic Analysis of the Global Citizen

Code: 28124

Korea and Globalization

Code: 15193

International Relations

Code: 15231

Urban Sociology Special Topics in Asian Studies

Code: 84195

Globalization and Multicultural Societies

Code: 84196

 

 1. Hồ sơ đăng ký:

Vui lòng nộp hồ sơ cho Trung tâm Trao đổi Giáo dục Quốc tế (Phòng A2.604) và gửi file PDF về email nbhan@hcmiu.edu.vn trước ngày 10/01/2022 để được hỗ trợ những thủ tục hành chính cần thiết.. Bộ hồ sơ đầy đủ bao gồm:

 1. Đơn đăng ký: Điền theo mẫu và nộp 01 file PDF: https://tinyurl.com/4fdsc8mt
 2. Đơn đăng ký lĩnh vực giảng dạy: Điền theo mẫu và nộp 01 file PDF: https://tinyurl.com/3trp7r4k
 3. Thư tự giới thiệu, đề cương giảng dạy và mô tả môn học: Điền theo mẫu và nộp 01 file PDF: https://tinyurl.com/57b93y8m
  • Thư tự giới thiệu: nêu rõ kinh nghiệm và thành tựu trong nghiên cứu/giảng dạy, các giải thưởng từng đạt được (nếu có);
  • Đề cương giảng dạy: tóm tắt kế hoạch giảng dạy và kế hoạch tương lai;
  • Mô tả môn học.
 4. Danh sách nghiên cứu khoa học và tài liệu minh chứng: Điền theo mẫu và nộp 01 file PDF: https://tinyurl.com/yst2hcmx. Lưu ý:
  • Chỉ liệt kê những thành tựu nghiên cứu trong vòng 03 năm trở lại (01/12/2018 – 31/12/2021)
  • Chỉ những bài nghiên cứu được đăng tải trước hạn nộp hồ sơ cho SISS 2022 mới được tính là hợp lệ;
  • Những dự án chưa được công bố (hoặc trong dự kiến) sẽ không được xem xét.
 5. Bằng cấp và Bảng điểm (01 file PDF):
  • 01 bản sao của Bằng Đại học, Bằng Thạc sĩ, Bằng Tiến sĩ tương ứng VÀ Bảng điểm tương ứng với từng bằng cấp.
  • Lưu ý: Bằng cấp tiếng nước ngoài (ngoại trừ tiếng Anh) phải được dịch thuật sang tiếng Hàn Quốc với chữ ký đầy đủ.
 6. CV và các chứng chỉ nghề nghiệp (01 file PDF):
  • Chứng chỉ minh chứng nghề nghiệp đã từng công tác (bắt buộc có thể hiện giai đoạn làm việc trên chứng chỉ);
  • Chứng chỉ nghề nghiệp tiếng nước ngoài (ngoại trừ tiếng Anh) phải được dịch thuật sang tiếng Hàn Quốc với chữ ký đầy đủ.
  • Lưu ý: UOS có thể liên hệ với các Giảng viên được chọn để bổ sung giấy tờ (kết quả nghiên cứu, chứng chỉ nghề nghiệp, bằng cấp).
 7. Đơn xác nhận cho phép sử dụng thông tin cá nhân của Giảng viên: Điền theo mẫu và nộp 01 file PDF: https://tinyurl.com/2p8nsmmd

7. Quy trình tuyển chọn:

Vòng 1: Đánh giá sơ bộ: Dựa trên 03 tiêu chí (tổng 50 điểm)

 • Phù hợp với lĩnh vực dạy học: 20 điểm
 • Kinh nghiệm giảng dạy: 20 điểm
 • Thư tự giới thiệu và đề cương giảng dạy: 10 điểm

Vòng 2: Phỏng vấn: Dựa trên tiêu chí về thái độ và phẩm chất của giảng viên khi tham gia trả lời câu hỏi phỏng vấn (tổng 50 điểm).

*Phương thức tuyển chọn: Kết quả đánh giá mỗi ứng viên từ hội đồng tuyển chọn sẽ được tính trung bình và chọn ra những ứng viên cao điểm nhất. Kết quả trúng tuyển sẽ được thông báo sau tháng 5/2022.