CHƯƠNG TRÌNH TRAO ĐỔI SINH VIÊN TẠI ĐẠI HỌC KYUSHU, NHẬT BẢN HỌC KỲ MÙA XUÂN 2022

Trường Đại học Quốc Tế – ĐHQG TP.HCM trân trọng thông báo chương trình trao đổi sinh viên tại trường Đại học Kyushu, Nhật Bản trong HK mùa Xuân năm 2022. Thông tin cụ thể như sau:

I. Thông tin về Chương trình

Ứng viên có thể đăng ký một trong ba chương trình: (1) School, (2) Graduate School, (3) Japan in Today’s World (JTW);

 1. School and Graduate School:
 • Thời gian học: 01 năm học (T4/2022 đến T3/2023); 01 học kỳ (T4/2022 đến T9/2022);
 • Ngôn ngữ: tiếng Nhật hoặc tiếng Anh (Khóa học tiếng Anh vui lòng xem tại https://tinyurl.com/y2nfbsky;
 • Chương trình học tham khảo tại: https://www.isc.kyushu-u.ac.jp/intlweb/en/admission/exchangetop
 • Yêu cầu: (1) Ứng viên đã hoàn thành ít nhất 01 năm học; (2) GPA: 3.2/4.0;
 • Yêu cầu ngoại ngữ:

+ Tiếng Nhật: N1 hoặc Level 1 (đối với ứng viên chọn học bằng tiếng Nhật);

+ Tiếng Anh: TOEFL iBT 79 hoặc IELTS 6.0 (đối với ứng viên chọn học bằng tiếng Anh);

 1. Chương trình JTW
 • Thời gian học: 01 học kỳ (T4 đến T7/2022)
 • Ngôn ngữ: tiếng Anh;
 • Số lượng SV đi trao đổi: 02;
 • Chương trình học tham khảo tại: https://tinyurl.com/y67edf58
 • Yêu cầu: (1) Ứng viên đã hoàn thành ít nhất 01 năm học; (2) GPA: 3.2/4.0;
 • Yêu cầu ngoại ngữ: TOEFL iBT 79 hoặc IELTS 6.0 trở lên;

II. Hồ sơ tham gia chương trình

 • Mẫu Application Form của IU-SEaSAP (https://tinyurl.com/y6tusu9w);
 • CV/Resume;
 • Bảng điểm thang 4 & 100;
 • Motivation Letter;
 • File scan trang thông tin hộ chiếu;
 • File scan bằng cấp tiếng Anh/Nhật (nếu có);
 • Kế hoạch học tập (dành cho ứng viên có nguyện vọng chuyển đổi tín chỉ, không bắt buộc cho chương trình JTW);
 • Kế hoạch nghiên cứu (dành cho ứng viên tham gia chương trình nghiên cứu);
 • Bản sao bằng Đại học (đối với ứng viên đăng ký Graduate School);

Ứng viên đăng ký tham gia JTW phải nộp kèm:

 • 02 Thư đề cử từ Ban chủ nhiệm Khoa hoặc Giảng viên;
 • 01 bài luận từ 800-1000 từ về chủ đề “Why JTW For Me and My Goals”;
 • 01 đề xuất kế hoạch học tập độc lập (nếu có);
 • 01 đề xuất nghiên cứu thực nghiệm (nếu có).

III. Chi phí tham gia Chương trình (ước tính):

Chi phí tham gia ước tính như sau:

 • Chỗ ở: 15,000 – 50,000 yên;
 • Ăn uống: 30,000 yên;
 • Di chuyển: 10,000 yên;
 • Sách vở, dụng cụ học tập: 5,000 yên;
 • Bảo hiểm: 2,000 yên;
 • Các chi phí sinh hoạt cá nhân khác: 20,000 yên;

IV. Hạn chót nộp hồ sơ:

Tất cả hồ sơ định dạng PDF gửi về email nthang@hcmiu.edu.vn với tiêu đề [KSU – Tên SV] trước 01/10/2021;