CHƯƠNG TRÌNH TRAO ĐỔI ERASMUS+ INTERNATIONAL CREDIT MOBILITY KA171

Trường Đại học Quốc Tế (ĐHQT) trân trọng thông báo Chương trình trao đổi Giảng viên và CBVC thông qua dự án Erasmus+ International Credit Mobility KA171 tại Liên minh 4 trường Đại học A4U (Alliance 4 Universities) trong năm học 2023-2024. Thông tin về chương trình như sau:

1. Thông tin về Erasmus+ International Credit Mobility Programme và A4U:
 Liên minh 4 trường Đại học (A4U) là một dự án chiến lược giữa 4 trường Đại học công lập của Tây Ban Nha: Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), Universidad Autónoma de Madrid (UAM), Universitat Pompeu Fabra in Barcelona (UPB), và Universidad Carlos III de Madrid (UC3M). Một trong những mục tiêu nằm trong chiến lược quốc tế hóa của A4U là thúc đẩy hoạt động trao đổi với các trường Đại học hàng đầu tại các quốc gia không thuộc khối châu Âu.
 A4U đã được cấp hỗ trợ tài chính từ Erasmus+ International Credit Mobility để đài thọ chi phí cho nhân sự tại các trường Đại học của A4U và các trường đối tác.
 Giá trị khoản tài trợ: 2,620 EUR (toàn phần chi phí sinh hoạt trong một tuần và chi phí đi lại).
 Thời gian tham dự: 5 ngày và 2 ngày đi lại (tổng cộng 7 ngày).

2. Đối tượng tham dự:
 Ứng viên cần có hợp đồng lao động với trường Đại học đề cử (ĐHQT) tại thời điểm nộp đơn và trong suốt thời gian trao đổi.
 Ứng viên cần có ít nhất trình độ tiếng Anh B2.
 Ứng viên cam kết tham gia chương trình Trao đổi trong năm học 2023-2024, thời gian cụ thể dựa trên lịch năm học của trường tiếp nhận (chương trình trao đổi có thể bị trì hoãn sang năm học 2024-2025). Dự án cần được hoàn thành trước ngày 31/7/2025.
 Ứng viên nộp tất cả các tài liệu cần thiết trước hạn chót đăng ký tham dự.
Lưu ý: Những ứng viên đã từng nhận đài thọ từ chương trình sẽ ít được ưu tiên.

3. Quy trình tuyển chọn:
Khoản đài thọ sẽ được cấp dựa trên quy trình đánh giá chất lượng của Hội đồng Tuyển chọn A4U gồm 4 Phó trưởng đơn vị Quan hệ Quốc tế tại các trường A4U. Tiêu chí bao gồm:
 Chất lượng đề cương trong Mobility Agreement, dựa trên phương pháp luận, tính khả thi, sự đổi mới trong giảng dạy và học tập, và việc xây dựng chương trình giảng dạy;

 Thành tích học thuật của ứng viên, bao gồm kinh nghiệm giảng dạy, nghiên cứu, xuất bản, v.v. dựa trên hồ sơ ứng tuyển;
 Mức độ phù hợp và kết quả kỳ vọng của đề cương đối với trường tiếp nhận và giá trị đóng góp của đề cương dành cho trường đề cử;
 Nguyện vọng của ứng viên trình bày trong Mobility Agreement.

Việc đánh giá và xét chọn sẽ dựa trên tiêu chuẩn của “European Peer Review Guide” của European Science Foundation. Nếu có từ 2 hồ sơ trở lên sở hữu chất lượng tương đồng, quyết định tuyển chọn sẽ được dựa trên:
 Ứng viên có hoàn cảnh khó khăn, khuyết tật, hoặc nhu cầu đặc biệt, dựa trên thông tin cung cấp bởi trường đề cử, sẽ được ưu tiên;
 Cân bằng giới tính của các ứng viên;
 Cân bằng việc phân bổ hỗ trợ tài chính giữa các trường Đại học A4U.

4. Hướng dẫn đăng ký:
 Hoàn thành đơn đăng ký trực tuyến tại link: https://alliance4universities.eu/en/application-form-for-staff/
 Bộ hồ sơ ứng tuyển bao gồm:
○ CV tóm tắt
○ Đơn “Mobility Agreement for teaching or training”, có chữ ký của ứng viên và nhân sự có liên quan (trưởng Khoa/Bộ môn, hoặc Đại diện trường) tại trường đề cử và trường tiếp nhận.
Tải các mẫu đơn tại link: https://alliance4universities.eu/en/mobility-scholarships/ (kéo xuống mục ‘Application for mobility for teaching, training, or both’)
 Hạn chót nộp hồ sơ: Ứng viên vui lòng hoàn tất đơn đăng ký trước ngày 24 tháng 3 năm 2023 (thứ sáu).
 Ứng viên được chọn tham dự chương trình vui lòng liên hệ Trung tâm Trao đổi Giáo dục Quốc tế qua email nbhan@hcmiu.edu.vn để được hỗ trợ thủ tục ban hành Quyết định tham dự chương trình.

Quý Thầy/Cô và CBVC vui lòng tham khảo thêm thông tin chương trình tại website:
https://alliance4universities.eu/en/mobility-scholarships/.