Thông báo mở thầu cung cấp dịch vụ Food Court tại căn tin trường

Thông báo mở thầu cung cấp dịch vụ Food Court tại căn tin trường

Trường Đại học Quốc Tế thông báo mở thầu cung cấp dịch vụ Food Court tại căn tin trường. Chi tiết vui lòng xem file đính kèm