Thông báo về tiếp nhận yêu cầu, tư vấn tuyển sinh của Phòng Đào tạo Đại học

Thông báo về tiếp nhận yêu cầu, tư vấn tuyển sinh của Phòng Đào tạo Đại học

Thực hiện Công văn số 2390/UBND-VX ngày 02 tháng 6 năm 2021 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương về việc thực hiện các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid – 19 và Công văn số 1803/UBND-VX ngày 03 tháng 6 năm 2021 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về thay đổi phương thức làm việc của cơ quan, đơn vị Nhà nước đảm bảo phù hợp trong đợt cao điểm phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Hiện tại Trường Đại học Quốc tế đang thực hiên cách ly theo chỉ thị 16, Phòng Đào tạo Đại học Trường Đại học Quốc tế thông báo tạm ngưng tiếp sinh viên trực tiếp tại trường.

Để yêu cầu cấp bằng điểm, chứng nhận sinh viên:

 

Mọi vấn đề về học vụ, sinh viên liên hệ qua các kênh thông tin sau:

  • Hotlines: 0839 464 270; 0825 844 270
  • Email: pdtdh@hcmiu.edu.vn
  • Fanpage: me/hcmiuoaa

Quý phụ huynh/học sinh cần tư vấn tuyển sinh vui lòng liên hệ:

Nhà trường sẽ liên tục cập nhật những thay đổi cũng như thời gian thi đến phụ huynh, thí sinh và các kênh truyền thông.

Trân trọng./.