TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ HỢP TÁC  CÙNG VIỆN NGHIÊN CỨU DỮ LIỆU LỚN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ HỢP TÁC CÙNG VIỆN NGHIÊN CỨU DỮ LIỆU LỚN

Sáng 01/10/2020, trường Đại học Quốc Tế (ĐHQG-HCM) ký kết biên bản ghi nhớ Hợp tác với Viện nghiên cứu dữ liệu lớn thuộc tập đoàn Vingroup. Việc ký kết nhằm tăng cường hợp tác, hỗ trợ cùng nhau hướng đến sự phát triển khoa học và công nghệ lâu dài, bền vũng.

 

PGS.TS. Lê Văn Cảnh – Phó Hiệu trưởng trường ĐHQT – đại diện trường ĐHQT ký kết biên bản ghi nhớ Hợp tác với TS. Đào Đức Minh – Giám đốc điều hành viện VinBDI – đại diện Viện nghiên cứu dữ liệu lớn VinBDI

 

Theo đó, trường ĐHQT sẽ cùng với VinBDI (Vingroup Big Data Institute) sẽ phối hợp cùng nâng cao hiệu quả hoạt động của các bên theo chức năng nhiệm vụ được pháp luật quy định. Bên cạnh đó hai bên cũng sẽ tiến tới các hoạt động hợp tác thúc đẩy nghiên cứu khoa học và công nghệ, góp phần giải quyết các vấn đề thực tế cho doanh nghiệp và xã hội. Từ sự hợp tác này, hai bên hy vọng sẽ tạo ra những bước đi chiến lược nhằm đón đầu công nghệ, tiên phong đưa ra những xu thế hiện đại và những giải pháp kỹ thuật có tính đột phá.

Biên bản ký kết hợp tác được ký bởi PGS.TS. Lê Văn Cảnh – Phó Hiệu trưởng trường ĐHQT – và TS. Đào Đức Minh – Giám đốc điều hành viện VinBDI

Viện nghiên cứu dữ liệu lớn VinBDI được Tập đoàn Vingroup thành lập vào tháng 8 năm 2018 với mục tiêu nghiên cứu các lĩnh vực mũi nhọn trong ngành Dữ liệu lớn (big data). Viện nghiên cứu Dữ liệu lớn mong muốn đẩy mạnh nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu các công nghệ mới có tính ứng dụng cao, áp dụng trực tiếp vào sản phẩm. Ngoài ra, viện VinBDI cũng hy vọng có thể đào tạo một lớp tri thức mới, có trình độ cao, năng động và độc lập, qua các chương trình nội bộ và liên kết với các trường đại học trong và ngoài nước.

Buổi ký kết được diễn ra trang trọng tại trụ sở Viện Nghiên cứu Dữ liệu lớn VinBDI (Hà Nội)