Sự kiện

Smart Factory Seminar

Venue: A2-302 Time: 1:30 pm – 2:45 pm Wednesday 22/05/2019 Agenda: Smart Factory Seminar – Smart Solutions for Smart Factory: Some Ideas (Dr. Nguyen Van Hop _ ISE Department Chair) […]

By Nguyen Tan Duc | Sự kiện
CHI TIẾT

Thư ngỏ mời doanh nghiệp tham dự chương trình Ngày hội việc làm – Job Fair 2019

Kính gửi: Ban Lãnh đạo Quý Doanh nghiệp, Trong suốt chặng đường 15 năm hình thành và phát triển (2003 – 2018), Trường Đại học Quốc Tế – Đại học Quốc […]

By Anh Dao Nguyen | Sự kiện
CHI TIẾT

Workshops về Ngôn ngữ học

Diễn giả: Prof. Lee Chong Min, Chonbuk National University, Korea Prof. Lee Seung Chae from Chonbuk National University, Korea Thời gian: từ 07/01 đến 09/01/2019 Thông tin cụ thể: Workshop […]

By Nguyen Tan Duc | Sự kiện
CHI TIẾT