Thông tin đấu thầu – mời chào giá

THƯ MỜI CHÀO GIÁ MÁY IN VÀ MÁY SCAN CHO KHOA KTHHMT

Trường Đại học Quốc tế có nhu cầu mua sắm máy in và máy scan theo Thư mời chào giá đính kèm. Kính mời các đơn vị quan tâm gửi […]

CHI TIẾT

THƯ MỜI CHÀO GIÁ GÓI THẦU TƯ VẤN LẬP ĐỒ ÁN ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH CHI TIẾT XÂY DỰNG TỶ LỆ 1/500 TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ

Trường Đại học Quốc tế có nhu cầu báo giá gói thầu tư vấn lập Đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500. Kính mời […]

CHI TIẾT

THƯ MỜI CHÀO GIÁ CUNG CẤP VẬT TƯ TIÊU HAO PHỤC VỤ CÔNG TÁC GIẢNG DẠY

Trường Đại học Quốc tế có nhu cầu báo giá cung cấp vật tư tiêu hao phục vụ công tác giảng dạy theo Thư mời chào giá đính kèm. Kính mời […]

CHI TIẾT

THƯ MỜI CHÀO GIÁ CUNG CẤP DỊCH VỤ TƯ VẤN THẨM ĐỊNH HỒ SƠ MỜI THẦU QUA MẠNG (E-HSMT) VÀ THẨM ĐỊNH KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU DỊCH VỤ VỆ SINH CÔNG NGHIỆP

Kính mời đơn vị tham gia báo giá với nội dung theo Thư mời chào giá đính kèm. – Giá đã bao gồm thuế VAT và các chi phí liên […]

CHI TIẾT

THƯ MỜI CHÀO GIÁ CUNG CẤP DỊCH VỤ TƯ VẤN LẬP HỒ SƠ MỜI THẦU QUA MẠNG (E-HSMT) VÀ ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ DỰ THẦU TRÊN MẠNG (E-HSDT) DỊCH VỤ VỆ SINH CÔNG NGHIỆP

Kính mời đơn vị tham gia báo giá với nội dung theo thông báo theo Thư mời chào giá đính kèm. – Giá đã bao gồm thuế VAT và các […]

CHI TIẾT

THƯ MỜI CHÀO GIÁ CUNG CẤP DỊCH VỤ THUÊ NGOÀI CHO ĐỀ TÀI

Thư mời chào giá Cung cấp dịch vụ thuê ngoài cho đề tài Thư mời chào giá đính kèm. Kính mời các đơn vị quan tâm gửi Báo giá. Thời […]

CHI TIẾT

THƯ MỜI CHÀO GIÁ CUNG CẤP, LẮP ĐẶT TRANG THIẾT BỊ CỦA ĐỀ TÀI

Thư mời chào giá Cung cấp, lắp đặt trang thiết bị của đề tài Thư mời chào giá đính kèm. Kính mời các đơn vị quan tâm gửi Báo giá. […]

CHI TIẾT

THƯ MỜI CHÀO GIÁ THAY THẾ VẬT TƯ THANG MÁY MITSUBISHI

Trường Đại học Quốc tế có nhu cầu thay thế vật tư thang máy Mitsubishi theo Thư mời chào giá đính kèm. Kính mời các đơn vị quan tâm gửi Báo giá. […]

CHI TIẾT