Chương trình tài trợ NCCB trong KHXH&NV năm 2020 đợt 2 của Quỹ Nafosted

Phòng QLKH trân trọng thông báo đến Quý Thầy Cô việc đăng ký đề tài nghiên cứu cơ bản trong Khoa học Xã hội và Nhân văn do Quỹ Nafosted tài trợ đợt 2 năm 2020. Thông tin chi tiết vui lòng tham khảo tại đây

Thời hạn nộp hồ sơ:  Quý Thầy Cô vui lòng gửi về Phòng QLKH và địa chỉ email: qlkh@hcmiu.edu.vntrước 16g thứ Ba, ngày 24 tháng 03 năm 2020.