Cuộc thi IU Startups Demo Day – khởi nghiệp cùng Trường đại học Quốc tế (IU)

Để biết thêm thông tin chi tiết, xin quý vị vui lòng bấm vào đây