Hội thảo chuyên đề “Food Science Research”

1.      Thời gian, địa điểm: Lúc 09g30, thứ Năm, ngày 13/12/2018 tại Phòng A1.309 Trường Đại học Quốc tế.
2.      Thành phần tham dự: Giảng viên, Nghiên cứu viên, Sinh viên quan tâm.
3.      Diễn giả: Dr. Mark Turner, Associate Professor in Food Microbiology in the School of Agriculture and Food Sciences at the University of Queensland, Australia.

Ban tổ chức trân trọng kính mời Quý Thầy Cô Giảng viên, Nghiên cứu viên và Sinh viên toàn trường quan tâm tham dự.

Trân trọng cảm ơn./.