Kết quả họp hội đồng đánh giá giữa kỳ đề tài Khoa học và Công nghệ cấp ĐHQG loại B

Ngày 3-6-2019 vừa qua, trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc Gia Thành phố Hồ Chí Minh đã chủ trì tổ chức các cuộc họp hội đồng khoa học đánh giá kết quả giữa kỳ cho 02 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Đại học Quốc Gia Thành phồ Hồ Chí Minh loại B của các giảng viên của trường, bao gồm: Đề tài “Quy tắc nhân tử, sự tồn tại, xấp xỉ và ổn định nghiệm bài toán tối ưu” do GS.TSKH. Phan Quốc Khánh làm chủ nhiệm và đề tài “Tính phi bảo toàn và sự chuyển pha trong hệ các định luật cân bằng” do PGS.TS. Mai Đức Thành làm chủ nhiệm.

Cả hai đề tài đều được hội đồng khoa học đánh giá cao về kế hoạch và tiến độ thực hiện các nội dung nghiên cứu và các kết quả đạt được cũng như hiệu quả sử dụng kinh phí. Qua đó, hội đồng đề nghị các đề tài tiếp tục được triển khai với các nội dung còn lại.