Kết quả tuyển sinh Sau đại học đợt 2 năm 2017 ngành Quản lý công của Trường ĐHQT tại Phân hiệu ĐHQG TP.HCM tại Bến Tre

Xin vui lòng tham khảo kết quả chi tiết tại đây

Thời gian chấm phúc tra: 04/12/2017 – 08/12/2017

Mẫu đơn xin phúc tra