Q&A Handbook hỗ trợ thông tin học bổng IDEAS của chính phủ Ireland

Trường ĐHQT trân trọng thông báo về Q&A Handbook trả lời các thắc mắc về Chương trình Học bổng IDEAS: https://www.facebook.com/1417819691838358/posts/2304990723121246/

Thông tin về Học bổng IDEAS: https://hcmiu.edu.vn/thong-bao-ve-chuong-trinh-hoc-bong-ideas-cua-chinh-phu-ireland-nien-khoa-2019-2020/

1. Tải mẫu đơn (file Word): https://goo.gl/ot8brb

2. Kinh nghiệm xin học bổng IDEAS: chia sẻ của một cựu sinh viên DIT: https://goo.gl/fdVXWs

Các bạn tiếp tục theo dõi trang này để tham khảo các bài chia sẻ kinh nghiệm của cựu sinh viên học bổng IDEAS nhé.

3. Theo dõi trang Education in Ireland Vietnam để có thêm thông tin về Giáo dục Ireland, trường học, khóa học, kinh nghiệm sinh sống và học tập tại Ireland.

Ví dụ về ‘How to write a personal statement’: https://goo.gl/UPKFie