Gia hạn nộp hồ sơ cho chương trình Học bổng phát triển nguồn nhân lực Nhật Bản (JDS) 2018

Học bổng Phát triển nguồn nhân lực Nhật Bản (JDS) là Chương trình học bổng dài hạn do Chính phủ Nhật Bản viện trợ cho Chính phủ Việt Nam. Mục tiêu của JDS là hỗ trợ các hoạt động phát triển nguồn nhân lực của Chính phủ Việt Nam, đồng thời mở rộng và thắt chặt quan hệ song phương Việt Nam – Nhật Bản thông qua việc cung cấp cho cán bộ khối cơ quan nhà nước Học bổng Thạc sĩ (chương trình 2 năm) tại các trường đại học của Nhật Bản.

Số lượng HB trong niên khóa 2019-2021: 60 suất.

Học bổng JDS 2018 dành cho bậc Thạc sĩ tiếp tục được gia hạn đến 17h00 ngày 12/11/2018 cho tất cả các ngành học để thu hút thêm nhiều ứng viên tiềm năng (thông báo gia hạn được đính kèm).

Các ứng viên quan tâm, vui lòng truy cập trang web của chương trình để chuẩn bị hồ sơ theo hạn mới: http://jds-scholarship.org/country/vietnam/apply.html

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ văn phòng JDS tại địa chỉ:

JICE JDS Project Office in Vietnam
Tầng 3, Tòa nhà VJCC
Số 91 Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam
Tel: (84 24) 3934-7711; (84 24) 3934-7712
Fax: (84 24) 3934-7710
Email: jds.vietnam@jice.org
Trang web JDS: http://jds-scholarship.org/