Thông báo chi hỗ trợ sinh viên diện chính sách được miễn giảm học phí học kỳ I/2017-2018

Căn cứ vào danh sách sinh viên diện chính sách  được hỗ trợ miễn giảm học phí học kỳ I/2017-2018

Phòng kế họach Tài chính thông báo đến các em có tên trong danh sách đến nhận tiền như sau :

Thời gian : Từ ngày 15/11/2017  đến ngày 31/12/2017 trong giờ hành chính

Địa điểm : Phòng O2.701 – Phòng Kế họach Tài chính

Khi đến nhận học bổng các em xuất trình CMND, PASSPORT.

Danh sách miễn giảm được niêm yết  tại P KHTC và các khoa