Thông báo chi miễn giảm học phí học kỳ I/2017-2018, học kỳ II/2017-2018, học kỳ hè/2017-2018 Khóa 2017 các ngành: Quản lý nguồn lợi Thuỷ sản, Kỹ thuật không gian, Kỹ thuật môi trường

Căn cứ vào danh sách sinh viên được miễn giảm học phí học kỳ I/2017-2018, học kỳ II/2017-2018, học kỳ hè/2017-2018 Khóa 2017 các ngành : Quản lý nguồn lợi Thuỷ sản. Kỹ thuât không gian. Kỹ thuât môi trường.

Phòng Kế hoạch Tài chính thông báo đến các em có tên trong danh sách đến nhận tiền như sau :

Thời gian : Từ ngày 10/9/2018  đến ngày 31/10/2018 trong giờ hành chính

Địa điểm : Phòng O2.701 – Phòng Kế họach Tài chính

Khi đến nhận học bổng các em xuất trình CMND, PASSPORT.

Danh sách miễn giảm được niêm yết  tại P.KHTC