Thông báo phát học bổng do ngân hàng BIDV tài trợ cho sinh viên khóa 2018

Căn cứ vào tờ trình của Phòng Kế hoạch Tài chính ngày 04/9/2018 về việc trao học bổng do Ngân hàng BIDV tài trợ cho tân sinh viên Khoá 2018

Phòng KHTC thông báo đến các em sinh viên đến nhận tiền học bổng như sau :

Thời gian : Từ ngày 14/9/2018  đến ngày 31/10/2018  trong giờ hành chính

Địa điểm : Phòng O2.701 – Phòng Kế hoạch Tài chính

Khi đến nhận tiền học bổng  các em xuất trình thẻ sinh viên hoặc CMND, Passport