Thông báo v/v viết bài và tham dự Hội thảo “Phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa – một số vấn đề từ thực tiễn của TP.HCM.”

Theo nội dung công văn số 126/TM-VNCPT (đính kèm) và theo chỉ đạo của BGH; Phòng QLKH trân trọng thông báo đến Quý Thầy Cô thông tin về việc viết bài và tham dự hội thảo “Phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa – một số vấn đề từ thực tiễn của TP.HCM.” do Viện Nghiên cứu phát triển phối hợp Tạp chí Cộng sản.

Với mong muốn nhìn nhận tổng thể bức tranh thực trạng phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam nói chung, thành phố nói riêng; làm rõ những hạn chế, yếu kém và góp ý những khuyến nghị giải pháp cho các cơ quan Đảng, Nhà nước trong công cuộc cải cách, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

– Thời gian tổ chức: Buổi sáng, ngày 24/12/2019

– Địa điểm: Khách sạn Viễn Đông, Quận 1, Tp.HCM

– Thời gian nhận bài tham luận : đến hết ngày 15/12/2019 qua email: dbcuong.hids@tphcm.gov.vn

Thông tin chi tiết Quý Thầy Cô vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng.