Thông báo về việc hoàn trả tiền lệ phí đầu năm khóa 2018

Phòng KHTC thông báo đến các em sinh viên Khóa 2018 (danh sách đính kèm) đến nhận tiền lệ phí đầu năm còn dư  như sau :

Thời gian : Từ ngày 10/6/2019 đến ngày 30/08/2019 trong giờ hành chính

Địa điểm : Phòng O2.701 – Phòng Kế họach Tài chính

Khi đến nhận tiền các em xuất trình thẻ sinh viên hoặc CMND, Passport.

Trân trọng.