Thông báo về việc nhận hồ sơ đăng ký dự thi kỳ Kiểm tra Năng lực và xét tuyển do trường Đại học Quốc tế tổ chức năm 2020

Để xem thông tin chi tiết, xin quý vị vui lòng bấm vào đây