THƯ MỜI CHÀO GIÁ: VÉ MÁY BAY VIETNAM AIRLINES

Trường Đại học Quốc tế có nhu cầu báo giá vé máy bay VIetnam Airlines.
Kính mời các đơn vị tham gia chào giá theo thông báo đính kèm.
Thời gian báo giá: Đến hết ngày 02/4/2024.