Trường ĐH Quốc Tế đạt giải Olympic Tin học SV Toàn quốc và Lập trình SV Quốc tế

Chúc mừng đội tuyển IU trong kỳ thi Olympic Tin học SV Toàn quốc và kỳ thi Lập trình SV Quốc tế năm 2019 đã đạt 03 giải cá nhân và 04 giải tập thể:

– Olympic Tin học SV Toàn quốc (giải cá nhân)
+ Khối không chuyên: 01 Giải Nhì. (Chúc mừng SV Bùi Thế Sáng K19)
+ Khối chuyên Tin: 02 Giải Khuyến khích. (Chúc mừng SV Cap Kim Quang & Nguyễn Lê Nguyễn K18)

– Lập trình SV Quốc tế (giải tập thể _ mỗi đội gồm 03 SV) (Chúc mừng SV Nguyễn Xuân Tùng, Chung Minh Nhật K17 & NGuyễn Tiến Cường K18)
+ Vòng miền Nam: Giải Ba (tính trên các trường ĐH ở miền Nam)
+ Vòng Toàn quốc: Giải Nhì (tính trên các trường ĐH của VN)
+ Vòng Khu vực châu Á – Thái Bình Dương: 01 Huy chương Đồng (tính trên 95 đội VN và 16 đội đến từ các trường ĐH lớn của Japan, Korea, China, Singapore, Hong Kong, Indonesia) _ Đây là thành tích tốt nhất của IU từ trước đến nay _ và Giải Nhất (tính trên các trường ĐH của VN tham gia kỳ thi này)