XÉT TUYỂN ĐỐI VỚI THÍ SINH TỐT NGHIỆP CHƯƠNG TRÌNH THPT NƯỚC NGOÀI HOẶC THÍ SINH TỐT NGHIỆP THPT VÀ CÓ CHỨNG CHỈ QUỐC TẾ NĂM 2024 (PHƯƠNG THỨC 6)

Thân mời cadc bạn theo dõi đường link sau để biết thêm chi tiết.