Kiểm định chất lượng giáo dục

Đại học Quốc tế có 6 chương trình thuộc các khoa dưới đây đã đạt chuẩn AUN

IU Headlines 2.0
Cẩm nang tuyển sinh Đại học 2016
Cẩm nang tuyển sinh Sau Đại học 2016
Đối tác