Buổi giới thiệu về Chương trình Học bổng KHCN Du học bậc Thạc sĩ/Tiến sĩ của Tập đoàn Vingroup